erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID: 89441   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/89441

Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Verderop ten opzichte van de straat gelegen hoeve met losstaande bestanddelen gegroepeerd rondom beboomd erf, daterend uit het begin van de 19de eeuw (?). Woonhuis ten noorden met bakstenen erfgevel onder pannendak. Rechthoekige deur en beluikte vensters.
Dwarsschuur ten oosten met witgeschilderde gevel op gepikte plint, twee rechthoekige poorten, waarvan één verhoogd in het dak. Verderop noordwaarts bakhuisje.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4ND, Brussel - Gent.
Auteurs :  Lanclus, Kathleen
Datum  : 1983


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/89441 (Geraadpleegd op 27-11-2020)