Pastorie

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Wielsbeke
Deelgemeente Wielsbeke
Straat 13e Liniestraat
Locatie 13e Liniestraat 11, Wielsbeke (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Wielsbeke (adrescontroles: 04-10-2008 - 04-10-2008).
  • Inventarisatie Wielsbeke (geografische inventarisatie: 03-01-2007 - 31-12-2007).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Pastorie

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Typologiepastorieën
DateringWO I
Betrokken personen

Beschrijving

13de Liniestraat nr. 11. Voormalige pastorie, thans jeugdheem "Chiro Aktivo", opgetrokken ten zuiden van de voormalige pastorie in 1914 n.o.v. Jules Carette (°1866-†1927) uit Kortrijk. De oude pastorie, minstens opklimmend tot ca. 1830 (cf. primitief kadasterplan) wordt daarbij herbestemd als bijgebouw. Ten oosten lag de pastorietuin, vlakbij ten westen lagen twee eenlaagshuizen die de straat flankeerden. In 1981 worden de restanten van de oude pastorie afgebroken om plaats te maken voor een noordelijke aanbouw. Het geheel wordt omgevormd tot jeugdheem.
Vrijstaand volume van twee bouwlagen in geelbruine baksteen met trapgevels, onder zadeldaken in mechanische pannen. Gebruik van natuursteen voor speklagen, schouderstukken, onderdorpels, lateien en afwisselend in de ontlastingsboogjes. Boven de voordeur zit een beeldnis met natuurstenen console en baldakijn (thans voorzien van venstertje). Rechthoekige muuropeningen waarin houten T-ramen met kleine roedeverdeling in bovenlicht. Verbonden met een lagere bijbouw onder zadeldak.
Hall met cementtegelvloer. Bewaarde binnendeuren.

GEMEENTEARCHIEF WIELSBEKE, 861.5: Verbouwing jeugdheem oude pastorie (1980).
KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, 207: Mutatieschetsen, Wielsbeke, 1882/16, 1914/20, 1981/42.

Bron: Santy P. & Devooght K. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Wielsbeke, Deelgemeenten Ooigem en Sint-Baafs-Vijve, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL36, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Santy, Pieter

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van 13e Liniestraat

13e Liniestraat (Wielsbeke)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.