erfgoedobject

Klooster Onze-Lieve-Vrouw der Zeven Weeën

bouwkundig element
ID
89449
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/89449

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalig klooster Onze-Lieve-Vrouw der Zeven Weeën, thans gedeeltelijk ingericht als winkel, met naastgelegen schoolgebouwen van de "Vrije Basisschool Wielsbeke".

Historiek

In 1873 of 1874 wordt door de Zusters van Waregem een klooster opgericht, gevestigd in een bestaande woning in de Molenstraat. In 1885 wordt hun onderwijsopdracht overgenomen door de Zusters van de Zeven Weeën uit Ruiselede, die te Wielsbeke een bijhuis oprichten. In 1893 laat baron Maurice van der Bruggen voor de Zusters een nieuw klooster met school en hospitium voor wezen en bejaarden bouwen, voltooid in 1894. De kloostervleugel van één bouwlaag wordt aanvankelijk gekenmerkt door trapgeveltjes van de zijgevels en dakkapellen, haaks aan noordzijde is het ouderlingengesticht gevestigd. Iets ten westen daarvan wordt haaks op de weg een schoolgebouw van twee bouwlagen opgetrokken. De speelplaats wordt aan westzijde geflankeerd door een gaanderij en ten noorden van het gebouwenbestand ligt een tuin. In 1898 wordt een deel van de klasgebouwen hoger opgetrokken tot huisvesting van de kantwerkschool. In 1903 wordt tegen de oostzijde van het klooster een grote kapel aangebouwd (zie Sint-Laurentiusstraat).

Vermoedelijk gelijktijdig met het klooster wordt ten noorden een boerderij gebouwd, met schuur, stalletje en kookhuis (verschijnt pas op kadaster in 1955, thans verdwenen of zeer ingrijpend verbouwd).

Tijdens het interbellum of kort na de Tweede Wereldoorlog wordt het klooster met een verdieping verhoogd. In 1952 wordt ten noorden van de speelplaats en parallel met de straat een nieuwe schoolvleugel gebouwd, die vier klassen herbergt. Registratie bij kadaster gebeurt pas in 1955, eveneens wordt een verlenging aan noordzijde van het oude klassengebouw opgetekend. Vermoedelijk rond 1968 worden nieuwe schoolgebouwen opgericht. De oude haakse schoolvleugel wordt afgebroken om plaats te maken voor een U-vormig gebouwenbestand dat aan noordzijde aansluit bij het schoolgebouw uit 1952. Ook het ouderlingengesticht wordt gesloopt. In 1972 wordt een stuk van het kloostergebouw met kapel en de achterliggende hoeve afgesplitst en verkocht.

Beschrijving

Neogotisch kloostergebouw van vier/vijf traveeën en twee bouwlagen in rode baksteenbouw onder zadeldak in mechanische pannen (nok evenwijdig met straat), doorheen de 20ste eeuw ingrijpend verbouwd door toevoeging van een bouwlaag. Voortuintje met lage ommuring. Gebruik van lichtrode baksteen voor de omlijning van drie verdiepte korfboogtraveeën met verbrede basis en van twee tussenvensters, boogvelden met gekoppelde rondboogjes. Oorspronkelijke eenlaagse toestand met drie spitsboogtraveeën en natuurstenen kruisvensters. Thans rechthoekige muuropeningen waarin nieuw schrijnwerk, nieuwe kroonlijst. Sierankers. Korfbogige voordeur met verdiept boogveld uitlopend in spitsboognis met resterende natuurstenen console, eertijds voorzien van een afschermend zadeldakje met houten bebording. Zijgevels met getrapt baksteenfries: hoofdgebouw met vensterdeur en drielichtvenster met natuurstenen tussendorpels en spitsboogvormige boogvelden, aanbouw met spitsboogtravee met verbrede basis waarin natuurstenen kruisvensters. Latere aanbouw van garage onder half schilddak aan westzijde. Achtergevel met getoogde muuropeningen, drieledig traplicht met natuurstenen monelen en tussendorpels op noordelijke uitbouw. Eenlagig restant van de achteraanbouw van het hospitium ten noorden.

Schoolgebouw uit 1952 van twee bouwlagen in rode baksteenbouw onder zadeldak in mechanische pannen. Grote klasvensters onder rechte lateien. Schoolgebouw uit 1968 van twee bouwlagen op U-vormig grondplan, onder typerende platte bedaking. Parementen in geelbruine baksteen met sokkelvormende natuurstenen onderbouw. Grote klasvensters tussen betonnen opstanden. Voorliggende speelplaats afgesloten van straat door laag muurtje in natuursteen.

 • Kadasterarchief West-Vlaanderen, Mutatieschetsen Wielsbeke (207), 1895/5, 1904/28, 1955/16, 1972/23.
 • Koninklijk Insitituut voor het Kunstpatrimonium, Fototheek, opnames A131706.
 • MARTENS M.-C. 2002: Het klooster van Onze-Lieve-Vrouw van de VII Weeën in Wielsbeke, Leiesprokkels 1999-2001, jaarboek 7, 120-138.
 • S.N. 1995: Buitentekstillustratie, Leiesprokkels 1994-1995, jaarboek 5, 93.
 • S.N. 1999: Buitentekstillustratie, Leiesprokkels 1996-1998, jaarboek 6, 245.

Bron     : Santy P. & Devooght K. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Wielsbeke, Deelgemeenten Ooigem en Sint-Baafs-Vijve, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL36, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Santy, Pieter
Datum  :


Relaties

 • Is gerelateerd aan
  Kloosterkapel

 • Is deel van
  Baron van der Bruggenlaan


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Klooster Onze-Lieve-Vrouw der Zeven Weeën [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/89449 (Geraadpleegd op )