erfgoedobject

Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Halle

bouwkundig element
ID
89467
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/89467

Juridische gevolgen

Beschrijving

Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Halle, gelegen op de hoek van een zijstraat van de Lindestraat, die laatst genoemde met de Reynaertstraat verbindt.
Opgetrokken in 1965, naar ontwerp van architect Romain Decambray uit Wielsbeke, op initiatief van onderpastoor Godfried Vansteenkiste en de nieuw opgerichte broederschap van Onze-Lieve-Vrouw van Halle.
Ligt thans wat verloren in de schaduw van de fabrieksgebouwen van het bedrijf Ideal Floorcoverings.

Moderne kapel gelegen op een hoekperceel met voorpleintje in losse hakseling, afgeboord met cipres en witte berk, op driehoekig grondplan onder platte bedaking. Toegangspad in breuksteen.
Opgetrokken in witgeschilderde baksteen. Oostelijke glazen wand waarin een metalen toegangsdeur met gestileerde blauwe schildering van Mariafiguur. Aluminium bebording van dakrand. Doorlopende zuidwestelijke muur met hoog ijzeren kruis op het uiteinde. Natuurstenen signeringssteen: "DECAMBRAY / ARCHITEKT / WIELSBEKE". Natuurstenen stichtingsplaatje: "1965 / TER DEVOTIE VAN O.L.VR. VAN HALLE", waaronder een opeenvolging van de namen van de bestuursleden van de broederschap van O.-L.-Vrouw van Halle. Natuurstenen offerblok.
Interieur. Halfronde altaarnis met kruisvormige lichtstrook in glasdallen. Altaar in blauwe hardsteen, met geruit patroon in frijnslag. Houten beeld die de borst geeft. Houten kader met beeld in haut-reliëf van Onze-Lieve-Vrouw van Halle met stichtingsbrief van de broederschap, in 1963 afgescheiden van deze van Oostrozebeke.

  • DEGRANDE V. s.d.: Inventaris van de kapellen in West-Vlaanderen, Gemeente Wielsbeke, s.l., nummer 5.

Bron     : Santy P. & Devooght K. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Wielsbeke, Deelgemeenten Ooigem en Sint-Baafs-Vijve, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL36, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Santy, Pieter
Datum  : 2008

Aanvullende informatie

Het houten Mariabeeld, evenals het houten kader, werd gesculpteerd in 1966 door de plaatselijke ambachtsman Jacques Lefèvre (1936-2001), van wie de signatuur aan de achterkant van het beeld te zien is.

Het beeld is een evenbeeld van de moeder Gods, zoals in de kerk van Halle te zien is, daar weliswaar uitgevoerd als een zwarte madonna. Dit beeld toont een zittende Maria die haar Kind de borst geeft.

  • Info verkregen van Monique Claerhout, voorzitter Juliaan Claerhout-kring/Wielsbeke, juli 2019.
Datum: 17-07-2019

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Halle [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/89467 (Geraadpleegd op 10-05-2021)