erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID
89468
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/89468
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Juridische gevolgen

Beschrijving

Hoeve bestaande uit losstaande hoevegebouwen rondom een semi-verhard erf, in site minstens opklimmend tot het midden van de 17de eeuw. Eertijds met rechtstreekse toegang via de Lindestraat, thans slechts toegankelijk via de toegang tot het privédomein van nummer 6.
Een boerenhuis wordt weergegeven op kaarten in een renteboek van de heerlijkheden Ingelmunster en Vijve (1642). Het landboek van Wielsbeke (1720) duidt een woonhuis aan, beschreven als: "erfve bestaen met woonhuys, scheure", toen eigendom van grootgrondbezitter François Van Rijckeghem, gepacht door Joachim Bruneel. Ook de Ferrariskaart (1770-1778) duidt bebouwing aan op deze plaats. De hoeve wordt in huidige constellatie reeds afgebeeld op het primitief kadasterplan (circa 1830), toen eigendom van de familie de la Kethulle. Circa 1860 wordt het boerenhuis uitgebreid met een uitbouw aan noordzijde. In 1867 wordt het geheel verkocht aan de baron della Faille en op het einde van de 19de eeuw is het goed overgegaan op de familie de Ghellinck d'Elseghem.

Erf toegankelijk via nieuw gekasseid pad. Aan de noordzijde een boerenhuis van negen traveeën onder zadeldak in dubbel gegolfde mechanische pannen (nok haaks op straat). Gecementeerde erfgevel met voegwerkimitatie. Rechthoekige beluikte raamopeningen, getoogde deur met rechts daarvan een eenvoudige ijzeren voetschraper, houtwerk uit de eerste helft van de 20ste eeuw. Twee westelijke traveeën geven toegang tot toilet en kleine stal. Vierkante gevelkapel op de westgevel, vermoedelijk uit de jaren 1950, in gele baksteen en geglazuurde tegels. Gewijzigde, gedichte en vergrote muuropeningen in de noordgevel. Bewaard traliewerk bij noordelijke uitbouw. Interieur grotendeels vernieuwd tijdens de 20ste eeuw. Opkamer met voutekelder (tongewelf) aan de noordzijde van het westelijke gedeelte.

Ten noorden vlakbij het woonhuis een groot bakhuis/ zomerkeuken in witgekalkte baksteenbouw onder zadeldak in Vlaamse pannen, getoogde muuropeningen, deels gewijzigd. Bewaard houten schrijnwerk, interieur met troggewelven op houten liggers.
Aan de zuidzijde parallel met het woonhuis, restanten van het ingestorte schuur- en stalvolume. Westgevel met resterende sporen van vlechtingen, duidend op een voormalig sleepdak.

Aan de westzijde een wagenhuis met stal in witgekalkte baksteenbouw onder overkragend zadeldak in Vlaamse en mechanische pannen (nok haaks op boerenhuis). Twee segmentbogige poortopeningen in de noordelijke zijgevel, later deels gedicht met inbreng van nieuwe stalvensters. Zijgevels met vlechtingen, langsgevels door lisenen verdeeld in drie gevelvelden. Westelijke aanbouw onder lessenaarsdak. Interieur met troggewelfjes op houten liggers.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207: Mutatieschetsen, Wielsbeke, 1864/25.
  • VERBRUGGHE C., De toestand te Wielsbeke in het jaar 1720 en relaties met vroegere en latere tijden (deel 1), in Leiesprokkels 2005-2006, jaarboek 9, 2006, p. 236.

Bron: SANTY P. & DEVOOGHT K. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Wielsbeke, Deelgemeenten Ooigem en Sint-Baafs-Vijve, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL36, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Santy, Pieter
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Hoeve met losse bestanddelen [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/89468 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.