erfgoedobject

Vlasfabriek Bossuyt

bouwkundig element
ID: 89487   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/89487

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Vlasfabriek Bossuyt
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Ooigemstraat nr. 15. Voormalige vlasfabriek Bossuyt, bestaande uit een nieuwer woonhuis uit 1941 en vlasverwerkingsgebouwen uit het interbellum.

Historiek.
Hoeve voorkomend op het primitief kadasterplan (ca. 1830). Twee haakse volumes, woonhuis langsheen straat en zuidwestelijk haaks landgebouw met ten zuiden nog een kleiner gebouw. In 1898 wordt het boerenhuis in opdracht van landbouwers Charles en Rosalie Bossuyt al volledig herbouwd. Vermoedelijk wordt de roterij opgetrokken ca. 1932-1933. De kleine openklappende gietijzeren deuren wijzen op een vroeg type. De vlasfabriek heeft het tijdens de meidagen van 1940 hard te verduren en wordt gedeeltelijk vernield. Het boerenhuis wordt afgebroken en in 1941 vervangen door een nieuwe woning op kleiner grondplan. Ten westen wordt een nieuwe vlasschuur gebouwd.
De inventaris van de vlasverwerkingsindustrie uit 1941 vermeldt de weduwe Aimé Bossuyt als exploitant van warmwaterroterij en zwingelturbine, er was toen beschikking over een roterij van zeven rootkamers en één zwingelturbine. Deze blijven in gebruik tot ca. 1975.

Beschrijving.
De site is gelegen aan de rechteroever van de Knokbeek. Losstaande gebouwen rondom een erf in losse verharding. Ten noorden staat het woonhuis met geelbakstenen straatgevel met houten kroonlijst en rechthoekige muuropeningen. Ten oosten daarvan een klein bakstenen gebouwtje onder zadeldak van het woonhuis, vermoedelijk de oude zwingelarij waar zich sterrenmolens bevonden.
Aan de westzijde van het erf een bakstenen landgebouw, onder zadeldak in mechanische pannen (nok haaks op straat), verhoogd in de jaren 1930. Getoogde muuropeningen, nieuwe grote rechthoekige poort. Ten oosten van het erf, een noord-zuid georiënteerde zwingelarij in betonskelet met rode baksteenbouw, met incorporatie van resten van een ouder gebouw in donkerrode baksteenbouw. In deze grote zwingelarij bevond zich een zwingelturbine. Mijtervormige gevelkapel in de noordelijke zijgevel, met heiligenbeeld. Ten zuiden aangebouwde roterij met drie resterende rootkamers in betonbouw. Kleine rechthoekige muuropeningen met gietijzeren deuren, openklappend en afsluitbaar met spanvijzen. Achtergelegen stookplaats met afgetopte bakstenen fabrieksschoorsteen, gedeeltelijk afgebroken wegen instortingsgevaar. Geen machines meer ter plaatse.
Ten oosten van de roterij staat een kleine hoge lemenschuur, in rode baksteenbouw onder stomp zadeldak. Ten westen staat een grote bakstenen vlasschuur onder platte bedaking (nok haaks op straat), met centrale poort waarboven een rondbogige kapelnis met H.Hartbeeld. Aan oostzijde daarvan is later een tweede vlasschuur in betonplaten toegevoegd.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, 207: Mutatieschetsen, Wielsbeke, 1910/7, 1941/11.
Onze vlasvezelbereidingsnijverheid. Jaarboek 1941. Textielcentrale, Kortrijk, 1941, p. 461.
PROVINCIE WEST-VLAANDEREN, Inventaris vlaserfgoed in het Leiebekken, Brugge, onuitgegeven studie, 2003-2007, inventarisfiche WIE005.


Bron     : Santy P. & Devooght K. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Wielsbeke, Deelgemeenten Ooigem en Sint-Baafs-Vijve, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL36, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Santy, Pieter


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Vlasfabriek Bossuyt [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/89487 (Geraadpleegd op 05-12-2020)