erfgoedobject

Gesloten hoeve

bouwkundig element
ID: 8950   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/8950

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als beschermd cultuurhistorisch landschap Gesloten hoeve en omgeving
    Deze bescherming is geldig sinds 14-10-1976

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

  • omvat de aanduiding als beschermd monument Gesloten hoeve: boerenwoning
    Deze bescherming is geldig sinds 14-10-1976

Beschrijving

Gesloten hoeve (hoek Bergstraat) met gebouwen van diverse volumes gegroepeerd rondom een vierkante gekasseide binnenplaats met tuintje. Ten zuidwesten inrijpoort, ingewerkt in muur. Ten zuidoosten, boerenhuis met voortuintje. Dubbelhuistype met één bouwlaag van zeven traveeën onder gebogen zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen), uit de tweede helft van de 18de eeuw. Witgeschilderd verankerd gebouw van baksteen. Voorgevel met segmentboogvormige muuropeningen in deels gepleisterde omlijsting van gesinterde baksteentjes met oren en neuten, bekronend gebogen druiplijstje, trapezoïdale sleutel. Gekoppelde beluikte vensters met arduinen lekdrempels. Boven de deur, ovaal bovenlicht onder gebogen druiplijstje. Rechthoekig dakvenster. Witgeschilderde erfgevel op gepikte plint. Rechthoekige en segmentboogvormige muuropeningen. Beluikte vensters onder meer met houten lateien en arduinen lekdrempels.

Noordoostelijke stalvleugel met één bouwlaag onder zadeldak, witgeschilderde baksteenbouw op gepikte plint. Getrapte baksteenfries. Licht getoogde muuropeningen en rechthoekige veldpoort. Grote noordwestelijke dwarsschuur met één bouwlaag onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen), uit de eerste helft van de 20ste eeuw. Baksteenbouw op gecementeerde plint. Traveeën gemarkeerd door lisenen en baksteenfries, rechthoekige muuropeningen in de spaarvelden. Rondboogdeurtjes al dan niet onder bekronend laadvenster. Spitsboognis in zijpuntgevel (straatkant), afgewerkt met getrapte fries.


Bron     : D'Huyvetter C., de Longie B. & Eeman M. met medewerking van Linters A. 1978: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Aalst, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 5N2 (H-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  d'Huyvetter, Clio, de Longie, Bea, Eeman, Michèle
Datum  : 1978


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Gesloten hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/8950 (Geraadpleegd op 01-11-2020)