erfgoedobject

Fabrieksgebouwen van veevoederbedrijf Vanden Avenne

bouwkundig element
ID
89581
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/89581

Juridische gevolgen

Beschrijving

Fabrieksgebouwen van veevoederbedrijf Vanden Avenne, met huidig gebouwenbestand voornamelijk uit de tweede helft van de 20ste eeuw.

Tegenwoordig een van de grootste veevoederfabrieken van België, is gegroeid uit een kleine handelszaak, in 1889 gesticht door Zeno Vanden Avenne op de wijk "De Zwaantjes" aan het kanaal. In het begin van de jaren 1930 nam men een aanvang met de verkoop en productie van veevoeders, op basis van een derivaat uit de vlasindustrie. De afvalproducten die vrijkwamen bij de olieproductie uit lijnzaad van de vlasplant werden daarbij tot lijnzaadmeel vermalen. De site ontwikkelde zich rond een magazijn langs het kanaal dat volgens kadaster in 1943 werd opgericht in opdracht van de gebroeders Vanden Avenne.

Het ontwerp voor de "graan- en meelsilo's met magazijn" van de hand van architect De Bruyne laat een baksteenbouw onder plat dak zien, opengewerkt door grote vensterpartijen met zestien- en achttienvlakkenramen waarboven de graan- en meelsilo's uittorenen. Ook de bestaande bebouwing werd oorspronkelijk als opslagplaats ingericht. Een huis met "suikerdrogerij" en magazijn op het aanpalende perceel langs de Oostrozebeeksestraat kreeg op die manier een nieuwe functie als magazijn.

Ingenieur-architect Maselis tekent in 1946 een ontwerp voor de uitbreiding van het magazijn langs de vaart, bij kadaster geregistreerd in 1948. Bij de uitbreiding in westelijke richting werd de stijl van het reeds bestaande gebouw verdergezet. Circa 1956 ook vergroting van het magazijn in oostelijke richting.

Architect De Coninck uit de provincie Antwerpen maakt in 1956 een ontwerp voor de bouw van een garage met fabrieksschoorsteen in het zuidoosten van het perceel.

De Antwerpse architect en leerling van Leon Stynen, Walter Bresseleers (°1927-†1980), is circa 1958 verantwoordelijk voor de constructie van twee bureelgebouwen in de noordwestelijke hoek van het perceel. Daarvoor worden de oude woning, het magazijn en de "suikerdrogerij" afgebroken. Er ontstaan tevens enkele andere gebouwen (onder meer weeghuisje) en twee kleine aanbouwen aan zuidzijde van het bestaande magazijn.

Architect Bresseleers tekent in 1959 de plannen voor een nieuw fabrieksgebouw ten westen van de reeds bestaande constructie langs het kanaal. Het nieuwe fabrieksgebouw is via een lage bouw met de bestaande fabriek verbonden. De Coninck neemt in hetzelfde jaar de uitbreiding van de magazijnen voor zijn rekening. Circa 1962 tekent architect Bresseleers de plannen voor de bouw van een silo-matic en van een hall in het zuidwesten van het terrein. Het hoofdvolume parallel met het kanaal bestaat dan van west naar oost respectievelijk uit een fabrieksgebouw, magazijn en silo. Het haaks ten opzicht van het kanaal gebouwd volume wordt aan noordelijke zijde afgebroken en omgevormd tot magazijn/ loods, aan zuidelijke uitgebreid met garage. De oudere garages worden afgebroken.

Bouwmeester André Mees is circa 1972 verantwoordelijk voor de bouw van een silo langs het kanaal die de aansluiting zal vormen tussen het parallel met en het haaks op het kanaal gebouwd volume. Het westelijk gesitueerde bureelgebouw, parallel met de Oostrozebeeksestraat, is tegen 1981 afgebroken en wordt rond dat jaar vervangen door een nieuwbouw met vierkant grondplan. Het bewaarde bureelgebouw krijgt centraal een uitbouw naar het noorden toe. In 1991 wordt langs het kanaal, naar het oosten toe, een koelinstallatie gebouwd naar ontwerp van Gaston Roobroeck uit Oostrozebeke die in 1998 wordt uitgebreid.

Als baken fungerende fabrieksgebouwen bestaande uit twee torenvolumes verbonden door een lager gebouw. Westelijke toren aan de kant van de Oostrozebeeksestraat horizontaal geritmeerd door gevelbrede vensterpartijen. Verticaliserend accent in noordelijke en zuidelijke gevel, onder meer door de uitgebouwde trapkoker en gevelhoge trapezium- en wigvormige motieven. Lagere aanbouw en zuidelijke toren gebouwd in dezelfde stijl, bestaande uit eenvoudige, vrijwel blinde gevels in een witte kleur met rode bekroning.

Bureelgebouw van twee bouwlagen in de noordwestelijke hoek van het perceel, betonskelet ingevuld door een tweeledig raam (rechts) en een blauw vlak (links) op een roodgekleurde plint.

Ten zuiden een recenter bureelgebouw bestaande uit glasgevels, breed uitkragende verdiepingen (afgeschuinde hoek) op een smallere vierkante sokkelverdieping en met een identieke vierkante bovenbouw.

Hall bij de inkom eenlaags volume, zuidelijke gevel met verticaal gelede glaspartij in rode omkadering. Aan de westelijke gevel naam "Van den Avenne" en bijhorend embleem.

Inkom gemarkeerd door kunstwerk bestaande uit paal waarop drie latten met een verschillende lengte meedraaien in de wind en afhankelijk van de vigerende windrichting andere figuren vormen.

 • Gemeentearchief Wielsbeke, 871.1: Bouwvergunningen, Ooigem, 1941-1945, 1946-1947, 1957-1958, 1959-1960, 1961-1962, 1972/5, 1972/13, 70/1990.
 • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207: Mutatieschetsen, Ooigem, 1942/1, 1943/1, 1947/1, 1956/1, 1960/2, 1962/1, 1972/31, 1973/3, 1981/1, 1991/1, 1998/4.
 • Konfrontaties in moderne architectuur, een promenade in en rond Kortrijk, Kortrijk, 1990, p. 83.
 • LINTERS A., Industriële archeologie in de vlasvallei (Op zoek naar de wortels van Flanders' Technology, nr. 5), Gent, 1987, p. 21-23.
 • VAN LOO A. (red.), Repertorium van de architectuur in België van 1830 tot heden, Antwerpen, 2003, p. 175.

Bron: SANTY P. & DEVOOGHT K. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Wielsbeke, Deelgemeenten Ooigem en Sint-Baafs-Vijve, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL36, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Santy, Pieter
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Is gerelateerd aan
  Directeurswoning op bedrijfsterrein Vanden Avenne

 • Is deel van
  Oostrozebeeksestraat


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Fabrieksgebouwen van veevoederbedrijf Vanden Avenne [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/89581 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.