erfgoedobject

Vlasfabriek

bouwkundig element
ID
89585
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/89585
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Vlasfabriek
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Vlasfabriek. Roterij gebouwd in 1935 door Aloïs Dewitte – Maertens, vlashandelaar uit Ooigem die reeds in 1919 een vlasvezelbereidingsbedrijf oprichtte. In 1937 wordt bij kadaster ten westen van de roterij een magazijn geregistreerd en in 1947 een dubbele vlasschuur ten oosten daarvan. Voor deze laatste werd een ontwerp opgemaakt door architect Léon Van Maercke uit Kortrijk. Volgens de inventaris van de vlasverwerkingsindustrie uit 1941 was er toen beschikking over een roterij met vier rootkamers en een zwingelarij met 11 zwingelmolens en één zwingelarij, eigendom van vlasnijveraar Alois Dewitte.

Roterij uit beton met vier rootkamers afgesloten door metalen schuifpoorten. "1935", jaartal oprichting roterij in de westelijke zijgevel ingewerkt.

Achterliggende zwingelarij uit rode baksteen en behouden fabrieksschoorsteen. Dubbele roodbakstenen schuur ten oosten (nok haaks op de straat) onder zadeldak van golfplaten.

Bruinbakstenen magazijn onder zadeldak parallel met straat, metalen schuifpoort in oostelijke zijgevel, gedichte openingen onder betonlatei aan straatzijde. Aanbouw aan noordzijde met vier bijkomende rootkamers.

  • Gemeentearchief Wielsbeke, Bouwvergunningen (871.1), Ooigem, 1946-1947.
  • Kadasterarchief West-Vlaanderen, Mutatieschetsen Wielsbeke (207), Ooigem, 1935/2, 1937/17, 1947/7.
  • DENDOOVEN L. 1960: Dit is West-Vlaanderen, deel 2, Gent, 1241.
  • PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 2003-2007: Inventaris vlaserfgoed in het Leiebekken, onuitgegeven studie, inventarisfiche OOI005.
  • S.N. 1941: Onze vlasvezelbereidingsnijverheid. Jaarboek 1941, Kortrijk, 302.

Bron     : Santy P. & Devooght K. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Wielsbeke, Deelgemeenten Ooigem en Sint-Baafs-Vijve, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL36, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Santy, Pieter
Datum  : 2008


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vlasfabriek [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/89585 (Geraadpleegd op 25-06-2021)