erfgoedobject

Drietrapssluis

bouwkundig element
ID
89598
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/89598

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als beschermd monument Drietrapssluis
    Deze bescherming is geldig sinds 10-06-1999

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Drietrapssluis
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Drietrapssluis tussen de Leie en het kanaal Roeselare-Leie. Beschermd als monument bij M.B. van 10/06/1999.

Historiek. Ter vervanging van de nauwelijks bevaarbare Mandel wordt in de periode 1863-1872 het 16,6 kilometer lange kanaal Roeselare-Leie aangelegd, voornamelijk onder impuls van Roeselaars parlementslid Alexander Rodenbach. De oorspronkelijke opzet bestond in het vergemakkelijken van het transport van landbouwproducten, maar snel werd het kanaal een stimulans voor de vestiging van industrie, voornamelijk in Izegem en Roeselare. In 1865 werden plannen gemaakt voor een schutsluis op het nieuwe kanaal in Ooigem. Het aanzienlijke niveauverschil werd overwonnen door de constructie van een getrapte sluis met drie kolken en vier paar sluisdeuren, een constructie die uniek is in West-Vlaanderen. In de jaren 1942-1943 en opnieuw in de jaren 1970 wordt het kanaal verbreed en verdiept. Ook wordt in het begin van de jaren 1970 een nieuwe en grotere schutssluis gebouwd, waardoor de oude sluis in 1973 buiten gebruik wordt gesteld. Na de recente restauratie is de oude sluis terug in gebruik voor pleziervaart.

Beschrijving. Getrapte sluis met drie kolken en vier paar sluisdeuren. Wanden in baksteenmetselwerk, gebruik van natuursteen voor sluishoofden, deurposten, vloeren, stoot- en ankerblokken. Boordstenen en bedieningstrappen werden vervangen door betonnen elementen en zijn bij restauratie terug vervangen door natuursteen. Houten sluisdeuren nog bewaard volgens ontwerp van 1868, met uitzondering van bovenste stalen deuren. Vroeger waren reservebekkens en voedingsriool met pomphuis voorzien voor de waterbevoorrading van het kanaal, vervangen door een pompinstallatie met een betonnen kanaal, bij aanleg van de nieuwe schutsluis in 1973.

  • ARCHIEF RUIMTELIJKE ORDENING WEST-VLAANDEREN - ONROEREND ERFGOED, archiefnummer W/01577 en DW002082.
  • CORNILLY J., Monumentaal West-Vlaanderen, beschermde monumenten en landschappen in de provincie West-Vlaanderen. Deel I: arrondissementen Ieper, Kortrijk, Roeselare, Tielt, Brugge, 2001, p. 235.
  • HOFLACK M., Monumentengids, Brussel, 2001, p. 378.

Bron     : Santy P. & Devooght K. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Wielsbeke, Deelgemeenten Ooigem en Sint-Baafs-Vijve, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL36, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Santy, Pieter
Datum  : 2008


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Drietrapssluis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/89598 (Geraadpleegd op 04-03-2021)