erfgoedobject

Hoeve Goet te Hooghcamere

bouwkundig element
ID: 89606   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/89606

Juridische gevolgen

Beschrijving

Caignaardstraat nr. 1. Historische hoeve "Goet te Hooghcamere", bestaande uit losstaande en aaneengebouwde 18de- en 19de-eeuwse hoevegebouwen, in kern of geschiedenis minstens opklimmend tot het tweede kwart van de 17de eeuw.

Historiek.
Op kaarten in een renteboek van de heerlijkheden Ingelmunster en Vijve (1642) wordt een woonhuis afgebeeld op de plaats van de huidige hoeve. Vermelding: "T goet te Hoochcamer". Op de kaart van het eerste kanton in het landboek van Sint-Baafs-Vijve (1763) wordt de hoeve met vijf volumes weergegeven: het boerenhuis langs straatzijde, drie landgebouwen rondom het erf, een klein gebouwtje centraal op erf. Het pachtgoed is gelegen langsheen de Loverbeek. De Ferrariskaart (1770-1778) toont slechts twee langwerpige volumes (woonhuis-stal en schuur) met een kleiner volume op het erf (bakhuis). De zuidelijke stal en een westelijk landgebouw worden niet meer afgebeeld. Op een kadastrale kaart uit 1815 alsook op het primitief kadasterplan (ca. 1830) wordt de huidige constellatie van gebouwen weergegeven: drie langwerpige volumes aan noord-, oost- en zuidzijde rondom een erf, met bakhuis ten westen. Ten zuidwesten bevinden zich nabijgelegen landarbeiderswoningen. Tijdens de 19de eeuw is de hoeve als pachtdomein eigendom van graaf Josephus van Maldeghem uit Brussel, die zijn eigendommen te Sint-Baafs-Vijve in 1863 verkoopt aan notaris Norbert Eggermont uit Gent. Volgens kadaster wordt het huis rond 1860 vergroot, vermoedelijk wordt het stalgedeelte herbouwd. In 1866 registreert het kadaster de afbraak van het bakhuis, dat plaatsmaakt voor de bouw van het koetshuisje en de latere cichorei-ast ten westen van het erf. In 1912 wordt het woonhuis aangepast (vermoedelijke toevoeging van de tweede bouwlaag) en wordt het westelijke landgebouw uit 1866 omgevormd en uitgebreid tot "suikerijdroogerij". In 1944 wordt het koetshuisje uitgebreid door aanbouwen. In 1980 wordt er een ruilverkaveling toegepast.

Beschrijving.
De gekasseide erfoprit leidt naar een groot erf in losse verharding met kasseistroken rondom, aan noord-, oost- en zuidzijde begrensd door drie langwerpige hoevegebouwen in donkerrode baksteenbouw. Voor de noordelijke stal ligt een mestvaalt omsloten door een laag bakstenen muurtje met afgeronde hoeken.
Het noordelijke volume langsheen de straat bestaat uit een boerenhuis met aangebouwde stal. Woonhuis met verschillende te onderscheiden bouwfasen, voorheen een eenlagig volume met aan erfzijde rechthoekige muuropeningen en twee deuren met vernieuwd schrijnwerk, onder zadeldak (mechanische pannen). Later voorzien van 20ste-eeuwse cementering met voegwerkimitatie Gewijzigde muuropeningen aan straatzijde. Oostelijk woonhuisgedeelte in 1912 verhoogd met een bouwlaag van vier traveeën, onder schilddak in mechanische pannen. De nieuwere opbouw is voorzien van getoogde vensteropeningen met T-ramen. Oostelijk aangebouwde stal (tweede helft 19de eeuw) met witgekalkte gevels en gepekte plint, onder zadeldak in mechanische pannen, voorzien van getoogde staldeuren en -vensters met bewaarde invulling.
Aan de oostzijde van het erf een schuur met centrale korfboogpoort onder overkragend zadeldak in Vlaamse pannen (nok haaks op straat). Overige oorspronkelijk getoogde muuropeningen gewijzigd (stalfunctie). Zijgevels met vlechtingen en asemgaten. Een latere en lagere aanbouw verbindt de schuur met de noordelijke stal. Aan de zuidzijde een stal onder zadeldak in mechanische pannen, voorzien van getoogde stalvensters en -deur, deels gewijzigde muuropeningen. Ten westen van het erf een klein roodgeschilderd gebouwtje (wagenhuisje) onder schilddak in mechanische pannen (nok haaks op straat). Aan de erfzijde voorzien van twee rechthoekige poorten waarvan één verlaagd, gevelritmering door vooruitspringende muurdammen met verdikte basis. Noordzijde met getoogd venster met behouden houtwerk met grote roedeverdeling, gedichte deuropening. Ten westen van het woonhuis een cichorei-ast onder half schilddak (mechanische pannen, nok parallel met straat) op baksteenlijst. Getoogde muuropeningen, o.m. gedicht.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, 207: Mutatieschetsen, Sint-Baafs-Vijve, 1864/25, 1866/8, 1913/13.


Bron     : Santy P. & Devooght K. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Wielsbeke, Deelgemeenten Ooigem en Sint-Baafs-Vijve, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL36, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Santy, Pieter


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Hoeve Goet te Hooghcamere [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/89606 (Geraadpleegd op 29-09-2020)