erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID: 8964   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/8964

Juridische gevolgen

Beschrijving

Ten zuidoosten van de kerk, kleine hoeve, met losstaande hoevegebouwen. Ten zuidwesten, in het verlengde van de ijzeren inrijpoort, boerenhuis van het dubbelhuistype met één bouwlaag van vijf traveeën onder mansardedak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen), uit het vierde kwart van de 18de eeuw, verhoogd met een halve bouwlaag onder zadeldak in de eerste helft van de 19de eeuw. Pittoreske, beraapte voorgevel op gecementeerde plint, verlevendigd met witte beschildering. Licht vooruitspringend middenrisaliet met begane grond met imitatiebanden, uitlopend in bekronende tuitgevel met oculus en festoenen. Beluikte segmentboogvensters ingeschreven in rechthoekige witgeschilderde, gecementeerde omlijsting met oren en drup onder bekronend druiplijstje. Arduinen lekdrempels. Ovale mezzaninovensters met metalen roedeverdeling. Rondloogdeur ingeschreven in verdiepte rechthoek met uitgespaarde hoeken en geprofileerde archivolt. Deur met geprofileerde houten tussendorpel, fraaie waaier. Daarboven segmentboogvenster in geprofileerde omlijsting op arduinen lekdrempel. Rechts, deels beraapte zijtuitgevel met segmentboogvormige muuropeningen. Steekboogdeurtje in omlijsting van gesinterde baksteentjes met oren onder gebogen druiplijst. Vensters als in voorgevel. Links, zijtuitgevel met sporen van mansardedak.

Onbelangrijke aanhorigheden onder zadeldaken.


Bron     : D'Huyvetter C., de Longie B. & Eeman M. met medewerking van Linters A. 1978: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Aalst, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 5N2 (H-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  d'Huyvetter, Clio, de Longie, Bea, Eeman, Michèle
Datum  : 1978


Relaties

  • Is deel van
    Parochiekerk Sint-Antonius en omgeving

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/8964 (Geraadpleegd op 18-02-2020)