erfgoedobject

Naoorlogse dorpswoningen met vlasschuur en magazijn

bouwkundig element
ID: 89644   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/89644

Juridische gevolgen

Beschrijving

Rijksweg nrs. 91-93. Samenstel van twee naoorlogse woningen met 20ste-eeuwse vlasschuur en achtergelegen 19de-eeuws magazijn. Ca. 1856 laat Leo Carton, koopman te Sint-Baafs-Vijve, op dit onbebouwde perceel langsheen de steenweg een nieuw woonhuis oprichten met een achtergelegen magazijn parallel daarmee ten zuiden. Tegelijk worden ook bij zijn eigen woning nieuwe magazijnen opgetrokken (cf. nr. 77). Rond 1885 wordt op kadaster de kleine haakse achteraanbouw aan het huis geregistreerd. In 1902 worden in opdracht van de Gentse nijveraar Jan Carton het huis met magazijn in twee aparte eigendommen opgesplitst. Een volgende eigenaar, vlaskoopman Clement Wemel uit Sint-Baafs-Vijve, laat volgens kadaster in 1922 aan straatzijde een nieuw "magazijn" (huidige vlasschuur) aanbouwen. Ten zuiden daarvan wordt in 1923 een zwingelarij gebouwd, waaraan in 1938 aan oostzijde een vlashangar wordt gebouwd. In 1946 laat de familie Wemel de huizen ingrijpend verbouwen en iets uitbreiden. De onderlinge opsplitsing wordt gewijzigd, waardoor het achterliggende magazijn voortaan integraal bij nr. 91 hoort. In 1956 wordt bij kadaster een vergroting van de zwingelarij en een zuidelijke uitbreiding van het oude magazijn geregistreerd.
Halfvrijstaand volume van twee bouwlagen onder zadeldak (nok evenwijdig met straat, zwarte mechanische pannen). Gevel bekleed met gele baksteen en opengewerkt door rechthoekige muuropeningen waarin bewaard houtwerk: ramen met horizontale (bovenlichten) en roedeverdeling op de begane grond en vierdelige ramen bij de tweede bouwlaag, o.m. met gekleurd glas. Horizontaliserend karakter als gevolg van de doorgetrokken banden (similisteen) boven raam- en deuropeningen, de specifieke ritmering van het baksteenmetselwerk op de eerste bouwlaag en de brede gootlijst. Rechthoekige erker in de tweede bouwlaag van nr. 91. Beide woningen met licht verdiepte inkom waarin deels beglaasde deur met hekwerk en een omlijsting van vierkante similitegels.
Bijhorende vlasschuur aangebouwd ten oosten, in donkerrode baksteenbouw onder opeenvolgende zadeldakjes (nok evenwijdig met de straat, mechanische pannen). Hoge, centraal in gevel aangebrachte schuifpoort met bekronend kapelnisje. Tweede schuifpoort rechts met erboven gesitueerd laadluikje.
Achtergelegen voormalig koetshuis onder zadeldak (nok evenwijdig met straat, Vlaamse pannen). Verankerde baksteenbouw geritmeerd door blinde rondbogen tussen lisenen.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, 207: Mutatieschetsen, Sint-Baafs-Vijve, 1857/2, 1890/42, 1902/25, 1922/10, 1923/1, 1938/8, 1946/13, 1956/20.


Bron     : Santy P. & Devooght K. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Wielsbeke, Deelgemeenten Ooigem en Sint-Baafs-Vijve, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL36, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Santy, Pieter


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Naoorlogse dorpswoningen met vlasschuur en magazijn [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/89644 (Geraadpleegd op 26-10-2020)