erfgoedobject

Walhoeve

bouwkundig element
ID
89652
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/89652
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

"Walhoeve" of "Hofstede De Meyer", bestaande uit 19de-eeuwse losstaande hoevegebouwen op een historische hoevesite die opklimt tot het tweede kwart van de 17de eeuw. Afgebeeld als solitair volume op een figuratieve kaart bij het renteboek van de baronie en heerlijkheid van "Inghelmunstre Vijfve" (1642). Op een kaart in het landboek van Sint-Baafs-Vijve (1763) wordt het woonhuis weergegeven binnen een eivormige omwalling die toegankelijk is aan zuidzijde. Het primitief kadasterplan (circa 1830) beeldt binnen de omwalling twee parallelle oost-west georiënteerde gebouwen af, met bakhuis ten oosten. De hoeve is dan eigendom van landbouwer Bernardus Terryn. In 1857 worden volgens kadaster na een brand de oude gebouwen volledig afgebroken en vervangen door nieuwbouw: woonhuis, schuurtje met wagenhuis en lang stal-schuurvolume. In 1938 wordt ten oosten van de erfoprit een vlasschuur gebouwd door eigenaar Roger De Meyer, landbouwer en vlashandelaar. In het jaarboek van de vlasvezelbereidingsindustrie uit 1941 wordt vermeld dat de weduwe Victor De Meyer exploitant is van een roterij met zes rootkamers en van een zwingelturbine (verdwenen).

Volledig omwalde hoeve toegankelijk via een ijzeren hek tussen zware bakstenen pijlers met piramidale bekroning. Iets meer ten westen staan smalle pijlers met bolbekroning. Aan de noordzijde van het erf staat een woonhuis van anderhalve bouwlaag in verankerde donkerrode baksteenbouw onder zadeldak (zwarte Vlaamse pannen), onder houten kroonlijst en op gepekte plint. Erfgevel van zes traveeën met licht getoogde muuropeningen onder strek, voorzien van houten schuiframen en luiken. Bovenlicht van vernieuwde deur met figuratieve afbeelding in glas-in-lood. Geprofileerde baksteenlijst boven de eerste bouwlaag. Noordelijke gevel met gewijzigde muuropeningen: rechthoekig en onder betonlatei. De zijgevels onder aandak worden gekenmerkt door vlechtingen en bevatten elk twee laadluikjes en een halfradvenstertje in de top.

De haaks op het woonhuis geplaatste bijgebouwen zijn eveneens opgetrokken uit roodbruine verankerde baksteen. Ten westen van het erf situeert zich een klein wagenhuis-/ schuurvolume onder een pannen zadeldak. Muuropeningen onder houten latei en twee laadluikjes waaronder laadluik onder haaks zadeldakje. Ten oosten van het erf bevindt zich een grotere schuur met rechthoekige muuropeningen onder leien zadeldak. Ten oosten daarvan een kleine schuur onder zadeldak met laadluik in zijgevel onder betonlatei.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207: Mutatieschetsen, Sint-Baafs-Vijve, 1857/1, 1890/40, 1964/11.
  • Onze vlasvezelbereidingsnijverheid. Jaarboek 1941. Textielcentrale, Kortrijk, 1941, p. 393.

Bron: SANTY P. & DEVOOGHT K. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Wielsbeke, Deelgemeenten Ooigem en Sint-Baafs-Vijve, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL36, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Santy, Pieter
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Walhoeve [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/89652 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.