erfgoedobject

Hoeve

bouwkundig element
ID
89655
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/89655

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed 19de-eeuwse hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Dorpshoeve, gelegen ten noorden van de kerk, bestaande uit losstaande 19de-eeuwse hoevegebouwen, in geschiedenis opklimmend tot het tweede kwart van de 17de eeuw, zie voorkomen op een figuratieve kaart bij het renteboek van de baronie en heerlijkheid van "Inghelmunstre Vijfve" (1642).

De huidige constellatie van boerenhuis en schuur wordt reeds afgebeeld op de kaart van het landboek van Sint-Baafs-Vijve (1763), evenals op een afzonderlijke kaart uit hetzelfde jaar. Het huidige boerenhuis is volgens de jaarankers op de westgevel gebouwd in 1807. Op het primitief kadasterplan (circa 1830) staan het woonhuis en de schuur op huidige plaats afgebeeld, een klein volume (bakhuis) ten noorden, een klein volume langs straatzijde en een langwerpig landgebouw ten zuiden. Tot 1879 is de hoeve eigendom van Charles de Montblanc uit Parijs. De hoeve wordt gekocht door vlaskoopman Auguste Carton uit Sint-Baafs-Vijve. Rond 1885 worden volgens kadaster verbouwingen uitgevoerd. De schuur wordt verbreed aan oostzijde, aan straatzijde worden twee nieuwe nutsgebouwen opgetrokken (beide verdwenen). In 1907 komt de hoeve door de erfenis van Alice Carton in handen van het Bureel van Weldadigheid van Sint-Baafs-Vijve, vanaf 1925 overgegaan in de Commissie voor Openbare Onderstand. In de jaren 1920 wordt de schuur als vlasschuur heringericht of aangepast.

Bij de uitbreiding van het aangrenzende kerkhof in 1993 worden de stallingen en een overdekte mestvaalt, die haaks op de schuur aangebouwd stond, afgebroken.

In het dorpscentrum gelegen hoeve, toegankelijk via ijzeren hek tussen hoge witgeschilderde bakstenen pijlers voorzien van negblokken en kapelnis (links).

Semi-verhard en deels begraasd erf met ten noorden woonhuis onder zadeldak in zwarte Vlaamse pannen aan erfzijde en mechanische pannen aan noordzijde (nok haaks op de straat). Eenlagige verankerde baksteenbouw van zeven traveeën, blinde deurnis ten oosten. Getoogde venster- en korfboogvormige deuropeningen waarin vernieuwd schrijnwerk. Gebruik van natuursteen voor negblokken (vensters), onderdorpels en plint. Westelijke zijgevel gekenmerkt door vlechtingen en jaarankers "1807" onder dakrand. Oostelijke zijpuntgevel met vlechtingen, oculus en laadluik met schuifpoort.

Dwarsschuur onder zadeldak ten oosten (nok haaks op woonhuis; Vlaamse pannen). Verankerde rode baksteengevels voorzien van asemgaten. Segmentboogvormige poort- en deuropeningen en later toegevoegde rechte garagepoort. De noordelijke zijgevel (vlechtingen, oculus en afgeronde hoek) vertoont sporen van nokverhoging en oostelijke uitbreiding van schuurvolume.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207: Mutatieschetsen, Sint-Baafs-Vijve, 1890/49.
  • Rijksarchief Kortrijk, Fonds de Plotho, nr. 1333: "Caerte figuratief van seker pachthof..." gemaakt door C.P. Minne (1763).
  • VERBRUGGHE C., Erfenis van Alice Carton moest dienen om, begin deze eeuw, een ouderlingentehuis te stichten te Sint-Baafs-Vijve, in Leiesprokkels 1996-1998, jaarboek 6, 1999, p. 156-176.

Bron: SANTY P. & DEVOOGHT K. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Wielsbeke, Deelgemeenten Ooigem en Sint-Baafs-Vijve, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL36, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Santy, Pieter
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Hoeve [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/89655 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.