erfgoedobject

Parochiekerk Sint-Antonius

bouwkundig element
ID
8966
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/8966

Juridische gevolgen

Beschrijving

Kruiskerk, voorheen met omringend, ommuurd kerkhof; de kerkhofmuur is bewaard ten westen en ten zuiden, recente groenaanplanting. De plattegrond ontvouwt: een driebeukig schip, hoofdbeuk van drie traveeën, links, vijfzijdige doopkapel en rechts, rechthoekige sacristie, zijbeuken van twee traveeën; zuidelijke en noordelijke zijkapel; zuidelijke transeptarm, vierkante kruisingstoren met ronde traptoren ten noorden, in de oksel van de noordelijke zijkapel en toren; koor met twee rechte traveeën en driezijdige koorsluiting.

Het schip van de laatgotische kruiskerk van 1659 werd ingrijpend gewijzigd in 1774 (zijbeuken). In 1900, ingrijpende restauratie onder leiding van architect Jules Goethals (gegevens vermeld op gedenksteen in portaal), westgevel en het schip werden vernieuwd. Zandsteenbouw op afgeschuinde plint, hoofdbeuk, zijkapellen, transept en koor onder zadeldaken (leien), zijbeuken onder lessenaarsdaken; neogotische doopkapel onder piramidale bedaking (leien), neogotische sacristie onder afgewolfd zadeldak (leien). Vernieuwde neogotische westgevel, geflankeerd door steunberen met twee versnijdingen. Segmentboogdeurtje met geprofileerde archivolt op oorspronkelijke consoles. Daarboven, spitsboogvenster in kwartholle omlijsting met afzaat, doorlopende onderdorpel en druiplijst. Spitsboogvensters in top. Vernieuwde zijbeuken met spitsboogvensters. Noord- en zuidgevel van zijkapellen en transept, geflankeerd door overhoekse steunberen met twee versnijdingen. Spitsboogvensters in kwartholle omlijsting van zandsteen, vernieuwde tracering en afzaat; omlopende onderdorpels en druiplijst. Gerestaureerde topgevels met neogotisch lancetvenster. Vierkante kruisingstoren, overgaand in achthoek, onder geknikte spits (leien), afgebrand in 1694, heropgebouwde bovenpartij in kalkhoudende zandsteen. Spitsboogvormige galmgaten opgenomen in register van doorlopende onder- en bovendorpels. Koortravee geritmeerd door steunberen met twee versnijdingen. Gotische spitsboogvensters in kwartholle omlijsting, afzaat, doorlopende onderdorpels en druiplijst, neogotische tracering. Middenbeuk met pseudo-basilicale opstand: zuilen op achtzijdige basis met lijstkapitelen onder spitsboogarcaden. Middenbeuk, zijbeuken, transept, kruising en koor onder kruisribgewelven (bakstenen vakken en zandstenen ribben op geprofileerde consoles van variërende types). Kruisingstoren op zware pijlers, met afgeschuinde hoeken; spitsboogarcaden van zandsteen.

Mobilair: Zuidelijk zijaltaar met schilderij "Aanroeping van de Heilige Antonius", door G. de Craeyer. Stenen doopvont (17de eeuw) met koperen deksel (19de eeuw). Biechtstoel door Pieter du Camp van 1685 (?); koorgestoelte (18de tot 19de eeuw); preekstoel (vierde kwart van de 18de eeuw).

  • VANDENBUSSCHE C., Fotorepertorium, Karton Herzele, Brussel, 1976, p. 16.

Bron: D'HUYVETTER C., DE LONGIE B. & EEMAN M. met medewerking van LINTERS A. 1978: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Aalst, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 5n2 (H-Z), Brussel - Gent.
Auteurs: d'Huyvetter, Clio; de Longie, Bea; Eeman, Michèle
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Aanvullende informatie

Aannemer

De herstellingswerken aan de kerk in 1899-1900 werden uitgevoerd door aannemer Leonard Verstraete van Rumbeke.

  • Informatie verkregen van Luc Spyckerelle (januari 2021).
Auteurs: Braeken, Jo
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Kerkhofmuur

De kerkhofmuur, opgebouwd uit zandsteen en baksteen (vermoedelijk recuperatiemateriaal), is bewaard ten oosten, westen en zuiden van de kerk. Opgericht eind 17de of begin 18de eeuw vormt de lage kerkhofmuur een eenheid met de laatgotische Sint-Antoniuskerk.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000854, Kerkhofmuur en hoeve Borsbekestraat 210 met omgeving (VAN DEN BOSSCHE H. 1993).
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Relaties

  • Is deel van
    Parochiekerk Sint-Antonius en omgeving

  • Omvat
    Twee treuressen als kerkhofbomen


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Parochiekerk Sint-Antonius [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/8966 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.