Oorlogsmonument

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Zelzate
Deelgemeente Zelzate
Straat Oostkade
Locatie Oostkade zonder nummer, Zelzate (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Zelzate (adrescontroles: 05-05-2008 - 07-05-2008).
  • Inventarisatie Zelzate (geografische inventarisatie: 01-09-2003 - 29-02-2004).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Monument aan de gesneuvelden

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Oorlogsmonument

Deze bescherming is geldig sinds 18-02-2013.

Beknopte karakterisering

Typologieoorlogsmonumenten
Dateringna WO II
Betrokken personen

Beschrijving

Het herdenkingsmonument werd plechtig ingehuldigd op 18 september 1955 ter herdenking van de gesneuvelden van het Tweede Regiment Gidsen in de Tweede Wereldoorlog. Op 22 en 23 mei 1940 leverde dit Regiment zware gevechten aan het kanaal Gent-Terneuzen tegen de oprukkende vijand.

Het monument werd ontworpen door beeldhouwer en bronsgieter Maurice Waucquez (1896-1990). De plannen werden getekend door Leon De Mey van het Tweede Regiment Gidsen. De burgemeester van Zelzate, de heer Chalmet zorgde voor de grondvesten. De gelden werden ingezameld door de leden van de verbroedering der Gidsen en door het organiseren van activiteiten.

Aanvankelijk opgesteld ten westen van de brug in de nabijheid van de plaats waar de zware gevechten plaatsvonden. Door de aanleg van het nieuwe kanaal Gent-Terneuzen, verhuisde het monument naar de huidige locatie. Jaarlijks worden nog steeds de gesneuvelden herdacht op een zondag in mei en op 11 november.

Het monument staat midden op een versteend ruim pleintje, omringd met groene aanplant, deel uitmakend van het grotere plein Oostkade, dat gevormd wordt deels park en groenaanleg en deels parking.

Het drieledig opgebouwd herdenkingsteken bestaat uit een hoge obelisk, opgebouwd uit zandsteen, in de vorm van een gestileerd zwaard op een hoge, vierkante stenen basis, verjongend naar boven toe. Het geheel staat op een hardstenen sokkel/plateau van twee treden. Het draagt op het voorvlak een groots bronzen zwaard, dat bijna het ganse vlak van de obelisk vult. Op de zijvlakken hangt een bronzen kroon, symbool van de Dynastie en tevens van het Regiment Gidsen.

Op het voetstuk zijn er teksten uitgebeiteld in de zijvlakken. Op de rechterzijkant bevindt zich een embleem van een kroon in brons en het opschrift: "HET 2DE GIDSEN REGIMENT/ AAN ZIJN GESNEUVELDEN/ 1940-1945". Aan de linkerzijkant is eveneens een embleen van een kroon in brons aangebracht en de tekst in het Frans: "LE 2E REGIMENT DE GUIDES/ A SES MORTS/ 1940-1945".

Bron: Onroerend Erfgoed, digitaal beschermingsdossier 4.001/43018/101.1, herdenkingsmonument.

Auteurs: Van Branden, Gudrun

Datum tekst: 2013

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Oostkade

Oostkade (Zelzate)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.