erfgoedobject

Parochiekerk Heilig Hart wijk Durmen

bouwkundig element
ID
89693
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/89693

Juridische gevolgen

Beschrijving

Parochiekerk Heilig Hart, een moderne kerk vervangt de gesloopte neogotische kerk van Durmen, gebouwd onder impuls van kanunnik Adolf-Bernard Van der Moeren. De oude kerk werd opgetrokken in 1888 naar ontwerp van architect Jan Haché (Gent). De kerk werd ingezegend op 17 september 1888. Bij Koninklijk Besluit van 6 november 1896 werd Durmen erkend als parochie. In 1899 werd onder leiding van architect Jan Haché de parochiekerk vergroot. In mei 1908 plaatsing van drie glasramen in het koor en in 1909 twee glasramen boven de zijaltaren uit het atelier van Joseph Osterrath Jr. in Tilff bij Luik. De kerk werd gesloopt in juni 1975, de eerstesteenlegging van de nieuwe kerk vond plaats op 27 juni 1975. De nieuwe kerk werd plechtig ingewijd door de bisschop van Gent, monseignieur Van Peteghem, op 4 juli 1976. Eind 2006 werd een torenuurwerk en een kleine beiaard met twaalf klokjes toegevoegd aan de half vrijstaande campanile rechts van het kerkgebouw.

Interieur. De gedenksteen van de eerstesteenlegging van de oude kerk in 1888 werd binnen in de nieuwe kerk in de muur ingemetseld. In de nieuwe kerkdeuren zijn vier figuratieve vensters uit de oude kerk hergebruikt, met glasramen van Joseph Osterrath Jr. (Tilff) van 1908-1909. Witmarmeren altaar en groot missiekruis, gewijd op 18.03.1900, uit de oude kerk. Inzegening van de nieuwe kruisweg op 12.03.1979.

  • DE WILDE I., Kleurrijk Zele, programma open monumentendag 1996 "Zorg en zin voor kleur", Zele, 1996.
  • DE WILDE I., Een vidimus van Joseph Osterrath jr. voor Zele-Durmen., in Heem- en Oudheidkundige Kring Zele, Jaarboek Nr. 26, 1995, p. 175-178.
  • MICHEM F., Zele en zijn geschiedenis, Antwerpen-Brussel-Amsterdam, 1957, p. 58-60.
  • VAN UYTFANGHE M., Kroniek van Durmen (1989-2001), in Heem- en Oudheidkundige Kring Zele, Jaarboek Nr. 32, 2001, p. 159-160.
  • VAN UYTFANGHE M., Honderd jaar eigen kerk te Zele-Durmen (1888-1988), in Heem- en Oudheidkundige Kring Zele, Jaarboek Nr. 18, 1987, p. 77-81.
  • VAN UYTFANGHE M., De jubileumviering in Durmen (17.09.1988), in Heem- en Oudheidkundige Kring Zele, Jaarboek Nr. 19, 1988, p. 61-80.

Bron     : Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Berlare, Buggenhout, Lebbeke, Waasmunster, Hamme en Zele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Duchêne, Helena, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Parochiekerk Heilig Hart wijk Durmen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/89693 (Geraadpleegd op )