erfgoedobject

Hoeve

bouwkundig element
ID: 89903   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/89903

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Sint-Katriensteenweg nr. 179. Aan de straat gelegen historische hoeve, met huidig gebouwenbestand voornamelijk daterend uit het eind van de 19de eeuw. Het woonhuis is recent gerenoveerd.

Site afgebeeld op het rentebouck van Woubrechtse en Duifhuize (1682) als omwald, dwars op de straat ingeplant volume. Een andere kaart in hetzelfde renteboek geeft twee, dwars op de straat ingeplante parallelle volumes weer.
De figuratieve caerte van 1748 toont een deels omwalde hoeve bestaande uit drie volumes met U-vormige opstelling rond het erf en een kleiner volume midden het erf.
Op de Ferrariskaart (1770-1778) weergegeven als hoeve bestaande uit drie losstaande volumes. De Atlas der Buurtwegen (1844) toont een deels omwalde hoeve met vier losstaande bestanddelen gegroepeerd rondom het erf en een kleiner volume ten noorden.
Volgens de kadastrale gegevens wordt in 1886 de hoeve verbouwd en worden vermoedelijk woonhuis en schuur uitgebreid, in opdracht van Marie-Josephine Goethals, eigenares. Tevens wordt ten zuidoosten de kapel opgetrokken. Ten zuiden bevindt zich de boomgaard.

Voormalige hoeve met losse bestanddelen, thans enkel woonfunctie.
Verankerde bakstenen bestanddelen gegroepeerd rondom het erf. Aan de straat afgezet door eenvoudig betonnen hek. De boomgaard wordt afgezoomd door een betonnen hek met o.m. afwisselend met als bloembakken dienst doende kapitelen. Voorts haag van hagebeuk.
Ten noorden van het erf staat het voormalig boerenhuis, thans sterk verbouwd tot residentiële woning. Twee bouwlagen onder pannen zadeldak. Rechthoekige muuropeningen. Links, lager aanpalend volume. Zijpuntgevel getypeerd door fries en onleesbare jaarsteen.
Ten oosten stalvleugel gedateerd 1868 door beschildering. Hoeken gemarkeerd door lisenen. Aangepaste muuropeningen cf. staldeuren en poortopening, mogelijk van voormalig wagenhuis.
Ten westen dwarsschuur. Lijstgevel geritmeerd door lisenen. Aangepaste muuropeningen. Ten noordoosten, voormalig tweeledig bakhuisje.
Ten zuidoosten bakstenen Onze-Lieve-Vrouwkapel van ca. 1837, opgericht voor Paulus Goethals, zendeling te India cf. inscriptie boogveld: "KAPEL OPGERICHT - ALS EEUWIGE GEHEUGENIS VAN - PAULUS GOETHALS - AARTSBISSCHOP APOSTELYKEN VICARIS- IN WEST-BENGALIË - BID VOOR ZYNE ALLERGEWICHTIGSTE - ZENDING".
Bedehuisje op rechthoekige plattegrond onder kunstleien zadeldak.
Puntgevels met geschilderde kraagstenen. Verdiepte spitsboognis met rechthoekige deuropeningen met erboven gecementeerd boogveld met inscriptie. Houten vleugeldeur met getraliede ramen.
Zijgevels en driezijdig koor gekenmerkt door met schijnvoegen gecementeerde spaarnissen met aflijnende tandfries. Zijgevels met verdiepte spitsboogvensters met roedeverdeling en wit glas.
Bepleisterd en geschilderd interieur met imitatienatuursteen met rood voegwerk. Vernieuwd altaar bekleed met geglazuurde tegels.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, Kuurne, Primitief kadasterplan.
KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, 207: Mutatieschetsen, Kuurne, 1886/16.
RIJKSARCHIEF GENT, Fonds Piers de Raveschoot, nr. 1219: Rentebouck van Woubrechtse en Duifhuize, 1682.
RIJKSARCHIEF KORTRIJK, Aanwinsten, nr. 2292: Figuratieve caerte, opgemaakt door François de Bal, 1748.
DEGRANDE V., Inventaris kapellen West-Vlaanderen, gemeente Kuurne, onuitgegeven, z.p.


Bron     : De Gunsch A. met medewerking van Moeykens S. 2008: Inventaris van  het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Kuurne,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL37, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  De Gunsch, Ann


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/89903 (Geraadpleegd op 21-10-2020)