erfgoedobject

Herberg Oud Gemeentehuis

bouwkundig element
ID: 89930   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/89930

Juridische gevolgen

Beschrijving

Weggevoerdenplein nr. 1/ Marktplein. Herberg z.g "Oud Gemeentehuis". Tijdens het ancien régime schepenhuis en daarna gemeentehuis tot 1940, waarna de gemeentediensten verhuizen naar de Kerkstraat nr. 10 (cf. Marktplein nr. 9). Volgens de literatuur wordt het schepenhuis reeds afgebeeld op de kaarten van de heerlijkheid Nieuwenhuize uit het eind van de 16de eeuw. Het laat 18de-eeuwse landboek van de heerlijkheid Leenhove en ammanie Stuerenambacht (1784) toont een rechthoekig volume onder zadeldak.

Thans, aangepast pand, met 18de-eeuwse kern, cf. oud cartografisch materiaal en prentbriefkaarten. Volgens de literatuur gedateerd 1759. In het begin van de 20ste eeuw was de gevel gecementeerd en geaccentueerd door schijnvoegen (cf. prentbriefkaart van 1907 en 1910). De herberg heeft grotendeels haar volume en dakhelling bewaard. De muuropeningen werden in de loop van de 20ste eeuw gewijzigd.
Nu, deels gecementeerde en grijsgeschilderde baksteenbouw onder pannen zadeldak, doorbroken door fraaie klimmende dakkapellen onder leien tentdak en dakvensters.
Aan de zijde Marktplein, brede trapgevel met aangepaste begane grond en vensteropeningen. Zijde Weggevoerdenplein, langgestrekte lijstgevel van één bouwlaag met licht getoogde en rechthoekige vensters met vernieuwd schrijnwerk gebaseerd op 19de-eeuws voorbeelden.

RIJKSARCHIEF KORTRIJK, Aanwinsten, nr. 5483: Landboek van de heerlijkheid Leenhove en ammanie Stuerenambacht, 1784, opgemaakt door P.J. Wallays.
BRUNEEL N., Het Kuurnse Wethuis, in De Leiegouw, jg. XXXV, afl. 1, 1993, p. 91-95.
BRUNEEL N., Oude herbergen te Kuurne, Kuurne, 1996, p. 207, 278.
Een dorp in de west. Kuurne, een vlasgemeente met een rijk agrarisch verleden, in Curiosa, nr. 326, juni 1995, p. 15.
Van Cuerne tot Kuurne. Het dorp van toen, Kuurne, Kuurne, 2007, p. 74-76, 79-80.


Bron     : De Gunsch A. met medewerking van Moeykens S. 2008: Inventaris van  het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Kuurne,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL37, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  De Gunsch, Ann


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Herberg Oud Gemeentehuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/89930 (Geraadpleegd op 21-07-2019)