Herberg Oud Gemeentehuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Kuurne
Deelgemeente Kuurne
Straat Weggevoerdenplein
Locatie Weggevoerdenplein 11, Kuurne (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Kuurne (adrescontroles: 12-06-2008 - 12-06-2008).
  • Inventarisatie Kuurne (geografische inventarisatie: 01-04-2007 - 01-10-2007).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Herberg Oud Gemeentehuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Weggevoerdenplein nr. 1/ Marktplein. Herberg z.g "Oud Gemeentehuis". Tijdens het ancien régime schepenhuis en daarna gemeentehuis tot 1940, waarna de gemeentediensten verhuizen naar de Kerkstraat nr. 10 (cf. Marktplein nr. 9). Volgens de literatuur wordt het schepenhuis reeds afgebeeld op de kaarten van de heerlijkheid Nieuwenhuize uit het eind van de 16de eeuw. Het laat 18de-eeuwse landboek van de heerlijkheid Leenhove en ammanie Stuerenambacht (1784) toont een rechthoekig volume onder zadeldak.

Thans, aangepast pand, met 18de-eeuwse kern, cf. oud cartografisch materiaal en prentbriefkaarten. Volgens de literatuur gedateerd 1759. In het begin van de 20ste eeuw was de gevel gecementeerd en geaccentueerd door schijnvoegen (cf. prentbriefkaart van 1907 en 1910). De herberg heeft grotendeels haar volume en dakhelling bewaard. De muuropeningen werden in de loop van de 20ste eeuw gewijzigd.
Nu, deels gecementeerde en grijsgeschilderde baksteenbouw onder pannen zadeldak, doorbroken door fraaie klimmende dakkapellen onder leien tentdak en dakvensters.
Aan de zijde Marktplein, brede trapgevel met aangepaste begane grond en vensteropeningen. Zijde Weggevoerdenplein, langgestrekte lijstgevel van één bouwlaag met licht getoogde en rechthoekige vensters met vernieuwd schrijnwerk gebaseerd op 19de-eeuws voorbeelden.

RIJKSARCHIEF KORTRIJK, Aanwinsten, nr. 5483: Landboek van de heerlijkheid Leenhove en ammanie Stuerenambacht, 1784, opgemaakt door P.J. Wallays.
BRUNEEL N., Het Kuurnse Wethuis, in De Leiegouw, jg. XXXV, afl. 1, 1993, p. 91-95.
BRUNEEL N., Oude herbergen te Kuurne, Kuurne, 1996, p. 207, 278.
Een dorp in de west. Kuurne, een vlasgemeente met een rijk agrarisch verleden, in Curiosa, nr. 326, juni 1995, p. 15.
Van Cuerne tot Kuurne. Het dorp van toen, Kuurne, Kuurne, 2007, p. 74-76, 79-80.

Bron: De Gunsch A. met medewerking van Moeykens S. 2008: Inventaris van  het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Kuurne,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL37, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: De Gunsch, Ann

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Weggevoerdenplein

Weggevoerdenplein (Kuurne)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.