Neoclassicistische herberg

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Wemmel
Deelgemeente Wemmel
Straat Steenweg op Merchtem
Locatie Steenweg op Merchtem 98, Wemmel (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Wemmel (adrescontroles: 01-07-2008 - 01-07-2008).
  • Herinventarisatie Wemmel (geografische herinventarisatie: 01-01-2006 - 31-12-2006).
  • Inventarisatie Wemmel (geografische inventarisatie: 01-01-1975 - 31-12-1975).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Neoclassicistische herberg

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het sobere neoclassicistische "Hooghuis" werd circa 1872 schuin tegenover de kerk opgetrokken als herberg met feestzaal, te betreden via een deur links in de rechthoekige koetsdoorgang (zie oude postkaart). Circa 1908 verbouwde men de woonplaats links van de gelagzaal tot beenhouwerij; het meest linkse venster werd omgevormd tot deur en een extra venster aangebracht. Later werd het gebouw gebruikt als bierhandel (1923) en parochiecentrum (1948). In 1968 omgevormd tot het huidige café waarbij de oorspronkelijke ordonnantie werd hersteld, de rechthoekige poort vervangen door een neotraditionele korfboogpoort en de inrit bij de gelagzaal gevoegd.

Onderkelderd breedhuis met enkelhuisopstand van vier ongelijke traveeën en twee bouwlagen, onder een recent vernieuwd mechanisch pannen schilddak. Witgeschilderde bakstenen lijstgevel op gepikte plint, bakstenen cordon ter hoogte van de hardstenen lekdrempels op de verdieping en ter aflijning van de fries met verdiepte panelen, gedichte steigergaten, houten kroonlijst. Rechthoekige, voormalige beluikte vensters met lateien en dorpels in blauwe hardsteen op het gelijkvloers, en getoogde vensters op de verdieping. Meest rechtse travee met vernieuwde (circa 1968), neotraditionele korfboogvormige poortomlijsting in simili-natuursteen met negblokken en druiplijstje waarboven een gelijkaardig uitgewerkt rondboognisje. Onder het cordon sporen van de oorspronkelijke bakstenen ontlastingsboog. Vernieuwd houten schrijnwerk.

Verankerde, bepleisterde en wit geschilderde achtergevel met verspringende travee-indeling. Rechthoekige en steekboogvormige vensters met hardstenen lekdrempels en vernieuwde rechthoekige deur. Grotendeels aangepast interieur.

Ommuurde en geplaveide achtertuin afgesloten door een eenvoudig ijzeren hek.

  • ANDRIES C. 1991: Wemmel. Een dorp tussen grootstad en platteland, Nieuwkerken-Waas, 36.
  • Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. Inventaris van het cultuurbezit in België. Architectuur, deel 2n, Vlaams Brabant. Halle-Vilvoorde, Gent, 1975, p. 767.
  • VERHASSELT E. 1974: Herbergen te Wemmel, in Wamblinis, jaargang 2, nummer 1, Wemmel, 11-13.

Bron: Van Damme M. met medewerking van Kennes H. & Steyaert R. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Wemmel, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB10, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Van Damme, Marjolijn

Datum tekst: 2006

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Steenweg op Merchtem

Steenweg op Merchtem (Wemmel)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.