erfgoedobject

Vlasfabriek met roterij en vlasschuur

bouwkundig element
ID
90046
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/90046

Juridische gevolgen

Beschrijving

Heirentstraat nr. 4. Voormalige vlasfabriek met warmwaterroterij en vlasschuur, volgens kadaster in 1937 opgericht in opdracht van de plaatselijke landbouwer Alphonse Boone, tevens eigenaar van de nabijgelegen hoeve (cf. nr. 6). Uit een studie van 1941 met betrekking tot de vlasvezelbereidingsnijverheid in Vlaanderen blijkt dat dit de enige warmwaterroterij is die in Meulebeke wordt opgericht, met vier rootkamers, acht zwingelmolens en een turbine, waar tevens een tiental mensen tewerkgesteld zijn.
In 1945 wordt een woonhuis gebouwd voor zoon Joseph Boone. De vlasschuur kent later nog enkele uitbreidingen. Aan noordzijde, vrijstaand woonhuis met omhaagde tuin en verharde erfoprit. Dubbelhuis van twee bouwlagen onder schilddak (nok loodrecht op straat; zwarte Vlaamse pannen) met bakstenen parement, gecementeerde omlijstingen en halfronde benedenerker; recenter bijgebouwtje met autobergplaatsen.
Centraal, vlasroterij in beton onder verspringende platte bedaking met metalen buitensporten, vernieuwde deurtjes van rootkamers en dito schuifpoort. Aan noordzijde, aanpalende zwingelarij van twee bouwlagen onder plat dak met roodbakstenen parement, schuif(laad-)deuren en rechthoekige muuropeningen onder latei. Ten zuiden, bakstenen vlasschuur onder mank zadeldak (nok evenwijdig met straat) met muurankers, laaddeurtjes en metalen schuifpoorten; recentere uitbreidingen. In noordgevel, gecementeerde (lege) rondboognis in zwartbakstenen omlijsting met kruis.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, 207 : Mutatieschetsen, Meulebeke, Afdeling 2, 1937/36, 1945/32.
BOUCKHUYT L., De kapellekensbaan, een inventaris van de Meulebeekse veldkapellen, Meulebeke, 1994, p. 157.
Marialoop-pad, brochure wandelroutes, Meulebeke, s.d., p. 13, 15-16.
Onze vlasvezelbereidingsnijverheid. Jaarboek 1941. Textielcentrale, Kortrijk, 1941, p. 13, 261.
www.users.skynet.be/marialoop


Bron     : Callaert G. met medewerking van Boone B. & Moeykens S. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Meulebeke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL38, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Callaert, Gonda


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vlasfabriek met roterij en vlasschuur [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/90046 (Geraadpleegd op )