erfgoedobject

Schoolkapel

bouwkundig element
ID
90064
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/90064

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Schoolkapel
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Karel van Manderstraat nr. +24. Voormalige schoolkapel van 1902-1903 behorend bij de 19de-eeuwse lagere en bewaarschool voor meisjes opgericht door de Zusters van Liefde uit Heule, omgebouwd in 1969 tot zwembad "Relax" naar ontwerp van architect Ferdinand Vergote (Meulebeke).

Historiek.
In 1902-1903 wordt aan de zuidzijde van de straat een schoolkapel gebouwd, waar tevens de congregatie der jonge dochters wordt gehouden. Deze vervangt de kapel die samen met een nieuw schoolgebouw door de Zusters van Liefde uit Heule in 1889 is opgericht op een perceel ten zuiden van de voormalige armenschool, aangekocht na de openbare verpachting van de fondatie Vermeulen (cf. Baljuw Vermeulenstraat).
Voor de bouw van de kapel registreert het kadaster in 1904 een ruil van gronden met Camiel Vande Vondele, stichter van de brouwerij Vondel (cf. nr. 26).
Tijdens de Eerste Wereldoorlog wordt de congregatiekapel ingericht als lazaret of verpleeghuis. In 1922 wordt de kapel door een storm vernield, doch het jaar erna herbouwd en opnieuw in gebruik genomen na overdracht door de "VZW Katholieke Vereniging De Vereenigde Vrienden".
Eind jaren 1940 raakt de kapel in onbruik en in 1969 volgt de ombouwing tot zwembad, dat opent onder de naam "Relax", met inkom, dwarsgang en kleedcabines in voorbouw en zwembadkuip in voormalig schip. Het zwembad doet dienst tot 1979, waarna het gesloten en verkocht wordt.
In de jaren 1990 gevoegd bij de eigendom van de naastgelegen voormalige beheerderswoning van de brouwerij (cf. nr. 24), waarbij een groot deel van de kapel wordt afgebroken; een deel van de zwembadkuip blijft als openluchtzwembad behouden.

Beschrijving.
Oorspronkelijk niet-georiënteerde, neogotische driebeukige bakstenen kapel van zeven traveeën onder pannen zadeldak met vijfzijdig afgesloten koor en sacristie aan zuidwestzijde. Na ombouw tot zwembad, vernieuwde, als scherm uitgewerkte straatgevel, waarvan onderbouw bekleed met witte siersteen met centrale rechthoekige toegang en bovenbouw bekleed met sierpanelen. Resterende voorbouw met verlaagde bedaking van de oorspronkelijke kapel en gedichte spitsboogvensters, waartussen versneden steunberen. Behouden opstaande westelijke muur van het schip met open spitsboogopeningen als afsluiting van het huidige openluchtzwembad bij nr. 24.

GEMEENTEARCHIEF MEULEBEKE, Bouwaanvragen, 1969/62.
KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, 207 : Mutatieschetsen, Meulebeke, Afdeling 2, 1904/7, 1969/31, 1997/2, 1999/21.
KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, 212 : Kadastrale legger, Meulebeke, Afdeling 2, artikels 2289, 2773.
GERMONPREZ R., Het boek van Meulebeke, Meulebeke, 1982, p. 132, 156-157, 174, 227.


Bron     : Callaert G. met medewerking van Boone B. & Moeykens S. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Meulebeke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL38, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Callaert, Gonda


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Schoolkapel [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/90064 (Geraadpleegd op )