erfgoedobject

Goed te Barteloos

bouwkundig element
ID
90165
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/90165

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Goed te Barteloos
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Oude Paanderstraat nr. 4. "Goed te Barteloos", historische hoeve met imposante schuur, tabaksast en nieuw woonhuis. Op een kaart bij het landboek van 1654-1656 worden op een beboomd perceel aan de westzijde, in de knik van de weg, twee parallelle gebouwen weergegeven, aan noord- en oostzijde omgeven door een gracht. De Ferrariskaart (1770-1778) toont een bijkomend haaks volume aan de westzijde.
Het primitief kadasterplan (ca. 1830) geeft de gebouwen in U-vormige opstelling weer met een klein bijgebouw in noordoostelijke hoek; de toenmalige eigenaar is Charles Vantieghem uit Mariakerke.
Het kadaster registreert in 1863 de vergroting van het woonhuis, evenwel met de vermelding dat dit reeds meer dan 25 jaar ervoor is uitgevoerd. Tevens wordt het bijgebouw aan de zuidzijde afgebroken, de schuur aan de oostzijde gebouwd en het kleine bijgebouw door een bakhuis vervangen.
In 1907 breidt de toenmalige eigenares Alice Roelandts uit Meulebeke het woonhuis met een aanbouw aan de noordzijde uit. In 1942 laat zij tevens aan de overzijde van de straat een tabaksast oprichten.
Omhaagd en door populieren omgeven, deels verhard erf met restant van gracht aan de straat. Aan noordzijde, recent woonhuis met nieuw aangelegde tuin. Aan oostzijde, toegang via recente bakstenen pijlers. Parallel met en aan de straat, imposante, deels witgekalkte schuur onder zadeldak (nok evenwijdig met straat; golfplaten) met gepekte plint, vlechtingen in zijgevels, roodgeschilderde ankers en langsgevels onder meerledige, uitkragende baksteenfries. Dubbele dwarsschuur met hoge korfboogpoorten, kleine venstertjes voorzien van schuifluiken en gedichte asemgaten. Aan noordzijde, uitbouw onder plat dak met buisleuning tussen korte bakstenen pijlers met natuurstenen afdekking. Tegen noordoostelijke hoek, hoge schoorsteenpijp op bakstenen basis.
Aan zuidzijde, recenter bijgebouw waarin zes poortopeningen onder deels ingevallen zadeldak (mechanische pannen). Aan de oostzijde van de straat, bij de hoeve horende tabaksast. Verankerde baksteenbouw met hoger opgetrokken middendeel van twee traveeën geflankeerd door lagere aanbouwen, alle onder zadeldaken (nok evenwijdig met straat; mechanische pannen). Drieledige ast met metalen deuren, beluikte verluchtingsopeningen en betonnen laadvloertjes. In zijgevels en aanbouwen, deurtjes en smalle horizontale muuropeningen onder betonnen latei. Aan oostzijde, overdekte mestvaalt.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, 207 : Mutatieschetsen, Meulebeke, Afdeling 2, 1863/77, 1907/93, 1942/40.
Hulstveldepad, brochure wandelroutes, Meulebeke, 1979, p. 4.


Bron     : Callaert G. met medewerking van Boone B. & Moeykens S. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Meulebeke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL38, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Callaert, Gonda


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Goed te Barteloos [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/90165 (Geraadpleegd op 17-06-2021)