Neoclassicistisch burgerhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Meulebeke
Deelgemeente Meulebeke
Straat Regentiestraat
Locatie Regentiestraat 7, Meulebeke (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Meulebeke (adrescontroles: 22-08-2008 - 22-08-2008).
  • Inventarisatie Meulebeke (geografische inventarisatie: 01-06-2007 - 30-06-2008).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Neoclassicistisch burgerhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Regentiestraat nr. 7. Neoclassicistisch burgerhuis met late inslag van empirestijl, volgens kadaster in 1866 gebouwd op de plaats van een bestaande woning voor Virginia Van Acker uit Meulebeke.
Het pand komt in de loop der tijd toe aan verschillende eigenaars, o.m. via verdeling in 1884 aan weduwe en kinderen van notaris Ivo Vandendriesche uit Aarsele, via verkoop in 1887 aan Richard Carette, pastoor uit Jonkershove, en via verkoop in 1904 aan Melanie Vinckier uit Meulebeke.
Van 1922 tot 1957 is het huis staatseigendom, m.n. van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (N.M.B.S.) die het als huis voor de stationsoverste inricht.
In 1957 wordt het huis eigendom van geneesheer Firmin Jacob, wiens woonhuis en praktijk ernaast gelegen zijn (cf. nr. 5).
Breedhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok evenwijdig met straat; mechanische pannen). Vernieuwde gootlijst. Gepleisterde en geschilderde lijstgevel met imitatiebanden op begane grond, strekgewijs boven muuropeningen, en geblokte hoekpenanten in tweede bouwlaag. Natuurstenen plint en (o.m. doorlopende) onderdorpels. Rondboogvensters waarin nieuw schrijnwerk naar oud model met grote roedeverdeling; deur met waaiervormig, gedeeld rondbogig bovenlicht. Natuurstenen trap (twee treden). Links, laag segmentbogig keldervenstertje. Verankerde bakstenen achtergevel met segmentboogvensters.
Grotendeels gerenoveerd interieur met deels gewijzigde indeling en nieuwe aankleding; behouden houten bordestrap en kelder onder witgekalkt tongewelf.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, 207 : Mutatieschetsen, Meulebeke, Afdeling 1, 1866/29, 1951/94, 1977/5.
KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, 212 : Kadastrale legger, Meulebeke, Afdeling 1, artikels 1247, 1300, 1874, 2420, 4155.

Bron: Callaert G. met medewerking van Boone B. & Moeykens S. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Meulebeke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL38, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Callaert, Gonda

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Regentiestraat

Regentiestraat (Meulebeke)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.