erfgoedobject

Directeurswoning Anciens Etablissements Libeert & Co

bouwkundig element
ID
90257
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/90257
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalige directeurswoning van het textielbedrijf "Libeco-Lagae N.V." (nr. 112), waarvan de bouw in 1946 in het kadaster geregistreerd wordt, uitgevoerd in opdracht van de "N.V. Anciens Etablissements Libeert & Co". In het begin van de 20ste eeuw heeft Paul Libeert uit Kortrijk een opslagplaats in Meulebeke waar stukwevers hun geweven linnen brengen.
Zijn zoon Albert Libeert richt in 1903 een aanvraag tot de gemeente om een mechanische lijnwaadweverij op te richten. Deze weverij, die wordt opgericht op de gronden van een 19de-eeuwse azijnbrouwerij (cf. nr. 118), zal nog vóór de Eerste Wereldoorlog sterk uitbreiden.
In 1928 wordt de "N.V. Anciens Etablissements Libeert & Co" opgericht, met in die periode o.m. 332 getouwen en een tewerkstelling van 250 mensen voor de linnenproductie ten behoeve van export van fijne lakenstof en tafellinnen. Ca. 1960 wordt een confectieafdeling opgericht en in 1965 verhuizen de burelen, die voorheen in Kortrijk gevestigd zijn, naar Meulebeke.
De firma kent nog enkele naamsveranderingen, o.m. in 1977 "Libeco", en, na fusie met "N.V. Lagae" (cf. Astridlaan nr. 7), "Libeco-Lagae N.V.", tot op heden één van de belangrijkste vlasweverijen in West-Europa.
Vrijstaand pand in modernistische stijl met laag omhaagde, deels verharde tuin. Dubbelhuis van twee bouwlagen onder plat dak. Vlakke, gecementeerde gevelafwerking op omlopende, natuurstenen sokkel. Rechtertravee met terugwijkende bovenbouw onder plat dak en erkeruitbouw aan achterzijde. Rechthoekige muuropeningen (nieuw schrijnwerk). Centrale, dieperliggende inkom tussen getrapte zijmuren; bakstenen bordestrap (vier treden).
Aan oost- en zuidoostzijde, bedrijfsterrein met grootschalige gebouwen, o.m. onder plat dak met bakstenen gevelvelden tussen gecementeerde, witgeschilderde penanten onder dito kroonlijst; overluifelde inkom.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, 207 : Mutatieschetsen, Meulebeke, Afdeling 2, 1946/38, 1964/38.
BAERT G., Tentoonstelling Meulebeke textielgemeente, brochure, Meulebeke, 1989, p. 37-39.
DENDOOVEN L., Dit is West-Vlaanderen. Steden, gemeenten, bevolking, 1960, p. 1107.
GERMONPREZ R., Het boek van Meulebeke, Meulebeke, 1982, p. 110.


Bron     : Callaert G. met medewerking van Boone B. & Moeykens S. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Meulebeke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL38, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Callaert, Gonda
Datum  : 2008


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Directeurswoning Anciens Etablissements Libeert & Co [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/90257 (Geraadpleegd op 02-03-2021)