erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID
90282
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/90282
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Achteringelegen historische, in oorsprong omwalde hoeve gelegen op een site die minimaal tot de tweede helft van de 17de eeuw opklimt, waarop het huidige woonhuis teruggaat met 20ste-eeuwse bijgebouwen.

Op een kaart bij het landboek van 1654-1656 wordt de lange toegang tot een omwald erf met woonhuis en een gebouw ten zuiden ervan weergegeven. Het primitief kadasterplan (circa 1830) geeft het omwald woonhuis, twee bijgebouwen en een bakhuis weer, met als toenmalige eigenaars de kinderen Vandebroucke, landbouwers uit Meulebeke. In 1863 wordt een klein landgebouw op de walgracht gebouwd. In 1876 wordt de hoeve aan de Gentse advokaat Louis Goethals verkocht, tevens eigenaar van nummer 90, wiens familie tot in de tweede helft van de 20ste eeuw eigenaar blijft. Hij laat in 1895 de huidige bijgebouwen optrekken na afbraak van de bestaande nutsgebouwen. In 1940 registreert het kadaster de afbraak van het bakhuis en bouw van een bijgebouw aan de noordzijde.

Lange erfoprit met toegang gemarkeerd door populieren en ijzeren hek tussen dito pijlers. Verzorgd erf met losse verharding, grasperken met aanplantingen, solitaire boom, gemetste mestvaalt aan noordoostzijde en restant van omwalling aan westzijde.

Losstaande, verankerde bakstenen bestanddelen onder zadeldaken (woonhuis, mechanische pannen; bijgebouwen, Vlaamse pannen).

Aan westzijde van het erf, woonhuis met oudere kern, thans met gecementeerde (imitatiebanden, schijnvoegen) en witgeschilderde erfgevel met zwartgeschilderde en van siercementering voorziene plint, natuurstenen onderdorpels en rechthoekige muuropeningen (nieuw schrijnwerk); bewaarde luikduimen; geïncorporeerde aardappelkelder met rondboogdeurtje. Nieuw betegelde stoep.

Aan zuidzijde, stal met dakoverstek op kardoezen, tweedelige laaddeur met beglazing onder zadeldakje, roodgeschilderde muurankers, segmentbogige staldeuren en -vensters onder strek en laadluik in zijgevel; recente aanbouw met schuifpoort.

Aan oostzijde, dubbele dwarsschuur met segmentboogdeurtjes, schuifpoorten en laadluik in zijgevel. Kleiner stalgebouw aan noordzijde met deels gedichte deurtjes voor inbreng van stalvensters.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207 : Mutatieschetsen, Meulebeke, Afdeling 1, 1863/117, 1907/130, 1940/29.
  • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 212 : Kadastrale legger, Meulebeke, Afdeling 1, artikels 539-540, 1220, 2935.

Bron: CALLAERT G. met medewerking van BOONE B. & MOEYKENS S. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Meulebeke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL38, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Callaert, Gonda
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Hoeve met losse bestanddelen [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/90282 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.