Pastorie bij de Onze-Lieve-Vrouwekerk

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Ruiselede
Deelgemeente Ruiselede
Straat Aalterstraat
Locatie Aalterstraat 2, Ruiselede (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Ruiselede (adrescontroles: 01-09-2008 - 01-09-2008).
  • Inventarisatie Ruiselede (geografische inventarisatie: 07-01-2007 - 06-01-2008).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Pastorie bij de Onze-Lieve-Vrouwekerk

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskern Ruiselede: uitbreiding

Deze bescherming is geldig sinds 12-02-1999.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Pastorie bij de Onze-Lieve-Vrouwekerk, gebouwd in 1907 op de hoek van de bocht die de Aalterstraat hier maakt. Opgenomen binnen het beschermde dorpsgezicht van Ruiselede, beschermd bij M.B. van 12/02/1999. Rechts van de deur een arduinen jaarsteen met kruis geflankeerd door jaartal "19 07".
Een eerste pastorie staat vroeger waarschijnlijk op de plaats van het huidige gemeentehuis en brandt in 1645 samen met de kerk af. De volgende locatie is te situeren tussen Waterboordstraat nummer 2 en Aalterstraat nummer 5. Naar verluidt dient het gebouw later als herberg zogenaamd "De oude pastorij". J. Vangaver maakt melding van een pastorie in de Bruggestraat. In 1758 koopt pastoor Jan-Baptist van Simay een hofstede, eigendom van de brouwersfamilie Vanden Hende, en wellicht op dat ogenblik in gebruik als brouwerij. Een verkoopakte van 1812 beschrijft het "Eigendom omgeven door muren en is gelegen in een hoek straat naar Aalter…". Het toenmalige huis staat dwars, nog vóór de bocht ingeplant, zoals te zien op het "Plan figuratif van het dorp of plaets van Ruysselede" (1785). In 1826 wordt de pastorie eigendom van de gemeente. Wegens bouwvalligheid wordt de oude pastorie in 1907 volledig afgebroken en heropgebouwd zie huidig.

Beeldbepalende, vrijstaande, verankerde oranje-bakstenen woning in een bocht van de Aalterstraat. Geplaatst op de noordwesthoek van een ruim perceel met ommuurde tuin en diepe voortuin. De pastorie bestaat uit een hoofdvolume van vier en twee traveeën aan de voorzijde met achteraan een lagere dwarsvleugel van vier traveeën, het geheel van twee bouwlagen onder zadeldaken (mechanische pannen). Eindgevels afgewerkt met trapgevels. Opgetrokken in een neogotische stijl geïnspireerd op de Brugse stijl van het eerste type met specifieke, doorlopende traveenissen. Boogvelden opengewerkt met gekoppelde spitsboogjes versierd met driepasbogen. De plint, deels gecementeerd, is afgeboord door een arduinen, doorlopende onderdorpel. Rechthoekige vensters met arduinen kruis- of kloosterkozijnen. Bakstenen tandlijsten onder de dakgoten. Korfboogdeur met gedeeld bovenlicht, bewaarde deur met hang- en sluitwerk. Aan de voorgevel op een muurdam een terracotta beeld van de Goede Herder op zandstenen console en onder baldakijn. Bakstenen tuinmuur, per travee geritmeerd door blinde boogvormige nissen.

  • ARCHIEF RUIMTELIJKE ORDENING WEST-VLAANDEREN – ONROEREND ERFGOED, W/ 01558.
  • RIJKSARCHIEF BRUGGE, Kaarten en Plannen, 1509.
  • BRAET M., Brouwerij Jan Vanden Hende († 1649) x De Temmerman en families Van Hulle en De Roo, Oud Ruysselede. Heemkundig Tijdschrift Doomkerke, Kruiskerke, Ruiselede, 20.4, 2003, p. 149-151.
  • BRAET M., Dokter Joannes Slock en zijn nageslacht, Oud Ruysselede. Heemkundig Tijdschrift Doomkerke, Kruiskerke, Ruiselede, 17.2, 2000, p. 78.
  • DEGUFFROY G., Ruiseleedse kapellen en kruisen, Oud Ruysselede. Heemkundig Tijdschrift Doomkerke, Kruiskerke, Ruiselede, 12.3, 1995, p. 139.
  • VANGAVER J., De Pastorij van Ruiselede, Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk. Handelingen. Nieuwe Reeks, Deel XXIV, 1950-51, p. 167-170.
  • VAN WONTERGHEM E., Honderd jaar buurtspoorwegen te Ruiselede, Oud Ruysselede. Heemkundig Tijdschrift Doomkerke, Kruiskerke, Ruiselede, 4.2, 1987, p. 67-86.

Bron: Van Vlaenderen P. & Vranckx M. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Ruiselede, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL39, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Van Vlaenderen, Patricia & Vranckx, Martien

Datum tekst: 2008

Relaties

maakt deel uit van Aalterstraat

Aalterstraat (Ruiselede)

maakt deel uit van Dorpskern Ruiselede

A. Rodenbachstraat, Aalterstraat, G. Gezellelaan, Kasteelstraat, Markt, Nieuwstraat (Ruiselede)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.