Herenhuis met tuin

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Ruiselede
Deelgemeente Ruiselede
Straat Aalterstraat
Locatie Aalterstraat 7, Ruiselede (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Ruiselede (adrescontroles: 01-09-2008 - 01-09-2008).
  • Inventarisatie Ruiselede (geografische inventarisatie: 07-01-2007 - 06-01-2008).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Herenhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Herenhuis met hekken
gelegen te Aalterstraat 7 (Ruiselede)

Deze bescherming is geldig sinds 12-02-1999.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskern Ruiselede: uitbreiding

Deze bescherming is geldig sinds 12-02-1999.

Beschrijving

Herenhuis teruggaand tot het einde van de 18de eeuw, maar met 19de-eeuwse wijzigingen, gelegen in een ruime beboomde tuin. Opgenomen binnen het beschermde dorpsgezicht van Ruiselede en beschermd als monument bij M.B. van 12/02/1999. Bestaande uit een hoofdvolume en rechts ervan een aanleunende, haaks geplaatste zijvleugel gelegen langs de gekasseide oprit naar nummer 9. Staat aangeduid op de Ferrariskaart (1770-1778) en op een "Plan figuratif van het dorp of plaets van Ruysselede" uit 1785. Op deze kaart is de zijvleugel nog niet te zien. De bevolkingstelling van 1814 vermeldt handelaar Livinus Claeyssens, burgemeester te Ruiselede van 1818 tot 1825, als bewoner-eigenaar. Bij het primitief kadaster (circa 1830) staat Livinus Claeyssens, nog steeds als eigenaar en rentenier te Ruiselede (zie Guido Gezellelaan nummer 10) ingeschreven. De zijvleugel is ondertussen bijgebouwd. Circa 1845 breidt de nieuwe eigenaar, notaris Benoît Van Outrive, de woning aan de linkerzijde uit. Hij bezit tevens het naastgelegen huis (zie nummer 5). In 1883, volgens briefwisseling in het gemeentearchief, doet Emiel Billiet een aanvraag om de woning te mogen optrekken (exhausser une maison). Waarschijnlijk wordt dan de dakhelling aangepast, de gevel verbouwd met nieuwe kroonlijst, vensters en beraping. Circa 1924 is Julien Billiet, fabrikant en zoon van Emiel Billiet (zie nummer 5 en Waterboordstraat nummer 2), de eigenaar. De grote tuin wordt bij het huis gevoegd.

Brede voortuin afgescheiden van de straat door een fraai gietijzeren hek rustend op een laag muurtje met bossage en arduinen dekplaat. Dubbelhuis van twee bouwlagen en zes traveeën onder zadeldak (blauwe, Vlaamse pannen). Het huis wordt geflankeerd door twee lagere aanbouwen met in de rechtse de dienstingang. Beraapte lijstgevel (wellicht van 1883) in neoclassicistische stijl boven een arduinen plint. Rechthoekige vensters met geprofileerde omlijstingen. Op de verdieping hebben de vensters sluitstenen, versierd met guirlandes, de arduinen onderdorpels rusten op versierde consoles. Persiennes op de begane grond. De beide deuropeningen hebben een eenvoudige arduinen omlijsting. Bewaard schrijnwerk, paneeldeuren met empirebeslag en met gedeelde bovenlichten, bij de hoofdingang met glas in lood. Vensters op de begane grond, met grote roeden. T-ramen op de verdieping, venster boven de deur met vlaggenmasthouder. Kroonlijst op klossen en versierd met tandlijst. Stoep bekleed met klinkertjes. Witbeschilderde rechterzijgevel met bouwsporen van de vroegere dakhelling. Gecementeerde tuingevel geritmeerd door rondboogarcade gedragen door pilasters van de kolossale orde met eenvoudige sokkels en kapitelen. Op de begane grond rechthoekige muuropeningen. Op de verdieping afwisseling van rondbogige, getraliede vensters met blindnissen. Grotendeels bewaard schrijnwerk met grote roedeverdeling. Haaks aanleunende, tweeledige zijvleugel in verankerde baksteen van twee bouwlagen en drie, resp. zeven traveeën onder half schilddak (Vlaamse pannen). Aan straatzijde eerst twee halfronde, getraliede vensters en op de verdieping drie hooggeplaatste, rechthoekige vensters onder de brede dakgoot. Tweede deel met blinde gevel op de verdieping doorbroken door zeven halfronde blindnissen. Verankerde, gecementeerde tuingevel van zeven traveeën. Gebruik van cementbepleistering voor de hoekblokken, kordons, geblokte omlijstingen op de begane grond en hoofdgestel, consoles en casementen op de verdieping. Rechthoekige vensters met grote roedeverdeling. Kroonlijst met tandlijst.

Interieur. De 18de-eeuwse indeling is bewaard gebleven. Centrale gang met trappenhuis en met twee opeenvolgende kamers aan beide zijden. Enkele empire-elementen bij de trap en in de deurstukken van de centrale gang. Schouwen in het salon en de woonkamer aan de tuinzijde.

Links van het huis geeft een gekasseide oprit toegang tot de tuin met in het westen een 19de-eeuws koetshuis, in het oosten restanten van een druivenserre en tuinprieel. Hekpijlers met arduinen plint en kegelvormige bekroning. Arduinen plint in bossage en arduinen deksteen. Roodbakstenen tuinmuur geritmeerd door rechthoekige traveenissen met tandlijst. Oorspronkelijke noordelijke tuinmuur met leifruit, aanvankelijk begrensd door voetweg uitgevend op de Waterboordstraat, thans vervangen door zuidelijker opgestelde betonnen afsluiting. Tuin met centrale vijver met bakstenen rand en ornamentele smeedijzeren brug, lokaal rotstuintje. Verspreid ingeplante parkbomen waaronder Italiaanse populier, plataan, valse christusdoorn, moerascipres, treurbeuk, kastanje en okkernoot, voorheen ook met zilverlinde. Enkele heestermassieven, onder meer met hazelaar. Bewaard hondenhok met smeedijzeren hekwerk naast de toegang en aansluitend vernieuwde terraszone.

  • Archief Ruimtelijke Ordening West-Vlaanderen - Onroerend Erfgoed, W/01558.
  • Rijsarchief Brugge, Kaarten en Plannen, 1509.
  • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207: Mutatieschetsen, Ruiselede, 1845/2, 1924/7.
  • BRAET M., Omtrent Eduard, Pauline en Emiel Billiet (rentenier), Oud Ruysselede, Heemkundig Tijdschrift Doomkerke, Kruiskerke, Ruiselede, 23.2, 2006, p. 62, 64.
  • BRAET M., "Zwart goed" en hun kopers te Ruiselede, Oud Ruysselede, Heemkundig Tijdschrift Doomkerke, Kruiskerke, Ruiselede, 16.3, 1999, p. 138-139.
  • Volkstelling 1814, Aarsele–Kanegem–Ruiselede, deel XXXIV, Vlaamse Vereniging voor Familiekunde i.s.m. afdeling Brugge, 1997, p. 125.

Bron: Van Vlaenderen P. & Vranckx M. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Ruiselede, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL39, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Van Vlaenderen, Patricia & Vranckx, Martien

Datum tekst: 2008

Relaties

maakt deel uit van Aalterstraat

Aalterstraat (Ruiselede)

maakt deel uit van Dorpskern Ruiselede

A. Rodenbachstraat, Aalterstraat, G. Gezellelaan, Kasteelstraat, Markt, Nieuwstraat (Ruiselede)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.