erfgoedobject

Hoeve met losstaande bestanddelen

bouwkundig element
ID
90413
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/90413

Juridische gevolgen

Beschrijving

Axpoelmolenstraat nr. 1 op de hoek met de Aaltervoetweg. Hoeve met losstaande bestanddelen rond een begraasd erf gelegen op de hoek met de Aaltervoetweg.
Reeds afgebeeld op de "Grenskaart tussen de kasselrijen Kortrijk en de Oudburg" van 1627, geschilderd door landmeter Lodewijk de Bersacques. In de zuidoosthoek bevindt zich vroeger de z.g. "Axpoelmolen", die al vermeld wordt in 1457 en getekend staat op de kaart van de Bersacques. De staakmolen op molenberg met molenhuis staat afgebeeld op een figuratieve kaart van 1769. Op het primitief kadasterplan (ca. 1830) is de windkorenmolen als eigendom van de familie de Preud'homme d'Hailly, kasteelheren van Poeke, ingeschreven (heerlijkheid Axpoele in eigendom via aankoop sinds ca. 1763). De familie verkoopt in 1838 de molen aan Charles-Louis Van Oost, brouwer te Ruiselede (cf. Bruggestraat nr. 22).
In 1893 registreert het kadaster de volledige afbraak van de molen. Bij de hoeve wordt ca. 1945 de schuur met geïncorporeerde stallingen uitgebreid en een landgebouw bijgebouwd.
Woonhuis in verankerde, bruine baksteen onder zadeldak (Vlaamse pannen), 19de-eeuws uitzicht, opklimmend tot de 18de eeuw. Witbeschilderde voorgevel boven een donkerblauwe plint. Linkerzijgevel gedeeltelijk bekleed met cementpleister versierd met geometrische motieven. Tegen de gevel is een leipeer geplant. Rechterzijgevel met aanleunende stalling.
Bewaard schrijnwerk, beluikte vensters met grote roedeverdeling.
Bewaard interieur, balken met balksleutels, deuren met hang- en sluitwerk, brede schouw.
Dwarsschuur met geïncorporeerde stallingen ten zuiden van het erf. Verankerde baksteenbouw onder zadeldak (Vlaamse pannen).
Het erf is van de straat afgescheiden door een gemengde haag met meidoorn en haagbeuk. Op het erf staan ook nog meerdere traditioneel opgemaakte houtmijten.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, 207: Mutatieschetsen, Ruiselede, 1893/10, 1945/17.
RIJKSARCHIEF GENT, Kaarten en Plans, nr. 2765.
BRAET A., Ruiselede in moeilijke tijden (1550-1600). Sociaal-economische schets, in Oud Ruysselede. Heemkundig Tijdschrift Doomkerke, Kruiskerke, Ruiselede, jg. 18, nr. 3, 2001, p. 124.
DEGUFFROY G., Ruiseleeds Molenrepertorium, in Oud Ruysselede. Heemkundig Tijdschrift Doomkerke, Kruiskerke, Ruiselede, jg. 14, nr. 2, 1997, p. 49-51.
DEPREDOMME J., Rond Axpoele en zijn kruis, in Oud Ruysselede. Heemkundig Tijdschrift Doomkerke, Kruiskerke, Ruiselede, jg. 8, nr. 3, 1991, p. 103, p. 106.
DEPREDOMME J., Ruiseleedse gebouwen en plaatsnamen op de Grenskaart van 1627, in Oud Ruysselede. Heemkundig Tijdschrift Doomkerke, Kruiskerke, Ruiselede, jg. 2, nr. 2, 1985, p. 87-92.


Bron     : Van Vlaenderen P. & Vranckx M. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Ruiselede, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL39, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Van Vlaenderen, Patricia, Vranckx, Martien


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2022: Hoeve met losstaande bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/90413 (Geraadpleegd op )