erfgoedobject

Boswachtershuis gelegen in de Gallatasbossen

bouwkundig element
ID
90454
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/90454

Juridische gevolgen

Beschrijving

Bruggesteenweg nr. 71. Boswachtershuis gelegen in de Gallatasbossen, tussen de Brandstraat en de Bruggesteenweg. Maakt deel uit van een samenstel met jachtverblijf (cf. nrs. 73-75) en koetshuis toebehorend aan de familie de Kerckhove d'Ousselghem. Deze familie heeft banden met het geslacht della Faille die in 1653 eigenaar wordt van het leengoed "Goed te Gallatas" met pachthoeve (cf. Haantjesstraat nr. 7), land, bossen, meersen, vijvers en veldgebied. Naar verluidt was nr. 73 de jachtwoning, volgens kadastergegevens gebouwd ca. 1844. Nr. 71, het z.g. boswachtershuis dateert van ca. 1866, het koetshuis van "1868" cf. jaarsteen. Ca. 1898 toevoegen van de bijgebouwen aan beide kanten van het boswachtershuis.

De gebouwen staan gegroepeerd op een begraasde open plaats in het bos. Erlangs loopt vanaf de Bruggesteenweg een kerkwegel (wandel- en fietspad) naar de Brandstraat in Doomkerke. Vanaf de kerkwegel vertrekt een dreef richting "Goed te Gallatas".

Bruine, verankerde baksteenbouw onder zadeldak (Vlaamse pannen) boven een gepekte plint. Laag dubbelhuis van vier traveeën en met een halve verdieping. Rechthoekige muuropeningen, schuiframen met bewaard schrijnwerk met geprofileerd kalf, grote roeden en luiken. Rechts aanleunende stalling onder zadeldak. Stoep met cementtegels.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, 207: Mutatieschetsen, Ruiselede, 1866/20, 1907/89.
BRAET M., Het oude Goed della Faille, het leen te Galentas en familie de Kerckhove d'Ousselghem, in Oud Ruysselede. Heemkundig Tijdschrift Doomkerke, Kruiskerke, Ruiselede, jg. 23, nr. 3, 2006, p. 151-158.
DEGUFFROY G., DEPREDOMME J., Ruiseleedse plaatsnamen, in Oud Ruysselede. Heemkundig Tijdschrift Doomkerke, Kruiskerke, Ruiselede, jg. 10, nr. 4, 1993, p. 172.


Bron     : Van Vlaenderen P. & Vranckx M. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Ruiselede, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL39, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Van Vlaenderen, Patricia, Vranckx, Martien


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Boswachtershuis gelegen in de Gallatasbossen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/90454 (Geraadpleegd op 21-06-2021)