Villa

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Ruiselede
Deelgemeente Ruiselede
Straat Bruggesteenweg
Locatie Bruggesteenweg 124, Ruiselede (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Ruiselede (adrescontroles: 01-09-2008 - 01-09-2008).
  • Inventarisatie Ruiselede (geografische inventarisatie: 07-01-2007 - 06-01-2008).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Villa

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Rijksopvoedingsgesticht en omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 14-10-1976.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Bruggesteenweg nr. 124. Alleenstaande woning gelegen in een ruime en omhaagde tuin. Volgens kadastergegevens opgetrokken in opdracht van de staat ca. 1887 als "huis van den meestergast der hervormingschool" (cf. nr. 128). Dubbelhuis van twee bouwlagen en drie traveeën onder schilddak (Vlaamse pannen). Witbeschilderde baksteenbouw met tandlijst onder de dakgoot. Gewijzigde muuropeningen op de begane grond, segmentboogvormige vensters op de verdieping.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, 207: Mutatieschetsen, Ruiselede, 1887/2.

Bron: Van Vlaenderen P. & Vranckx M. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Ruiselede, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL39, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Van Vlaenderen, Patricia & Vranckx, Martien

Relaties

maakt deel uit van Bruggesteenweg

Bruggesteenweg (Ruiselede)

maakt deel uit van Rijksopvoedingsgesticht en omgeving

Bruggesteenweg, Vagevuurstraat (Ruiselede), Sint Pietersveld (Wingene)

is gerelateerd aan Rijksopvoedingsgesticht en Penitentiair Landbouwcentrum

Bruggesteenweg 128-134, Ruiselede (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.