erfgoedobject

Gesloten hoeve met cichoreibranderij

bouwkundig element
ID
9047
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/9047

Juridische gevolgen

Beschrijving

Gesloten hoeve, genaamd Hof te Beveren, met cichoreibranderij; bakstenen gebouwen van diverse volumes gegroepeerd rondom een gekasseide binnenplaats. Ten zuidoosten, inrijpoort met gesmeed ijzeren hek. Ertegenover, boerenhuis van het dubbelhuistype met één bouwlaag van zeven traveeën onder zadeldak (nok parallel met de straat, Vlaamse pannen) met klokkenruiter, uit de tweede helft van de 18de eeuw. Witgeschilderde erfgevel op gepikte plint. Segmentboogvensters in vlakke omlijsting van arduin. Rondboogdeur in kwartholle omlijsting van arduin op neuten, geprofileerde imposten; ingeschreven in rechthoek met uitgespaarde hoeken, sleutel met acanthusblad, bekronend druiplijstje. Rechts, rechthoekig deurtje in vlakke arduinen omlijsting, segmentboogvormig bovenlicht. Zijpuntgevels met aandak en vlechtingen.

Rechts, in het verlengde van het boerenhuis en ten noordoosten, cichoreibranderij; ten zuidoosten, stalvleugel. Bakstenen gebouwen onder pannen zadeldaken; witgeschilderde achtergevels; segmentboogvormige en rechthoekige muuropeningen, laatstgenoemde onder houten lateien.

Ten zuidwesten, lage aanhorigheden onder lessenaarsdak (golfplaten). Witgeschilderde ronde duiventoren (ten zuidwesten) op gepikte plint onder spits.

Ten zuidoosten, aan de straatkant, rechthoekige Heilige Moeder Annakapel onder lessenaarsdak (golfplaten). Witgeschilderde baksteenbouw. Rondboognis op Toscaanse pilasters, blind boogveld, ijzeren hek (19de eeuw).


Bron     : D'Huyvetter C., de Longie B. & Eeman M. met medewerking van Linters A. 1978: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Aalst, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 5N2 (H-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  d'Huyvetter, Clio, de Longie, Bea, Eeman, Michèle
Datum  :

Aanvullende informatie

De hoeve zou de kasteelhoeve zijn, verkeerdelijk benoemd als "Hof te Beveren". Het Hof te Beveren, ook zogenaamd Prinsenhof, was gelegen in de Winkelstraat. Het bouwjaar van de huidige kasteelhoeve is 1774. Ze vormde één geheel met het kasteel. Op 16 juli 1920 verkocht de familie de Maelcamp de Virelles het goed met 3 hectare grond aan de familie Van Oudenhove. Deze familie begon er een cichoreibranderij.
  • Aankoopakte: Mtr. Van Der Donckt, notaris verblijvende te Gent, Akte van Verkoop van 16 juli 1920.
Auteurs : Herpelinck, Herman
Datum:

Relaties

  • Is deel van
    Dorpskom Steenhuize-Wijnhuize


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gesloten hoeve met cichoreibranderij [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/9047 (Geraadpleegd op )