Wantebeekkapel

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Ruiselede
Deelgemeente Ruiselede
Straat Kruiskerkestraat
Locatie Kruiskerkestraat zonder nummer, Ruiselede (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Ruiselede (adrescontroles: 01-09-2008 - 01-09-2008).
  • Inventarisatie Ruiselede (geografische inventarisatie: 07-01-2007 - 06-01-2008).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Wantebeekkapel

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Kruiskerkestraat z.nr. Veldkapel z.g. "Wantebeekkapel ", O.-L.-Vrouwkapel in 1954 opgericht ter gelegenheid van het Mariajaar. Gebouwd op initiatief van de het klooster (cf. nr. 10-14) en gefinancierd door de Kruiskerkenaren. Architect is Joseph Dewulf (Ruiselede).
Staat aan de rand van een meersengebied vlakbij de Wantebeek en het brugje over de Kruiskerkestraat. Roodbakstenen kapel met klokkentorentje, gebruik van bruine baksteen voor de plint en de omlijsting van de segmentboogvormige deur. Zadeldak met daktegels, klokkentoren bekroond door smeedijzeren kruis. Zijmuren met telkens twee vierkante, gekoppelde venstertjes.
Interieur. Bepleisterde muren onder houten tongewelf. Witstenen hangaltaar met beeld van O.-L.-Vrouw-Onbevlekt-Ontvangen.
De kapel is toegankelijk via een grinten paadje afgeboord met bloemperken.

BRAET M., Het Ruisleeds Veld: parochie met een boeiend verleden, in Oud Ruysselede. Heemkundig Tijdschrift Doomkerke, Kruiskerke, Ruiselede, jg. 14, nr. 3, 1997, p. 155.
DEGUFFROY G., Ruiseleedse kapellen en kruisen, in Oud Ruysselede. Heemkundig Tijdschrift Doomkerke, Kruiskerke, Ruiselede, jg. 12, nr. 3, 1995, p. 113-114.
VANCOPPERNOLLE M., Een kwarteeuw parochie Kruiskerke 1947-1972, in Oud Ruysselede. Heemkundig Tijdschrift Doomkerke, Kruiskerke, Ruiselede, jg. 2, nr. 1, 1985, p. 25.

Bron: Van Vlaenderen P. & Vranckx M. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Ruiselede, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL39, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Van Vlaenderen, Patricia & Vranckx, Martien

Relaties

maakt deel uit van Kruiskerkestraat

Kruiskerkestraat (Ruiselede)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.