erfgoedobject

Parochiekerk Sint-Martinus

bouwkundig element
ID: 9063   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/9063

Juridische gevolgen

Beschrijving

Neoclassicistische kerk van 1845, met een sacristie van 1889 ten noorden, laatstgenoemde naar ontwerp van architect Henri Geirnaert, ter vervanging van de romaanse kerk verwoest in het vierde kwart van de 16de eeuw, later hersteld en in 1840-44 afgebroken. Eenvoudig bakstenen gebouw met verwerking van zandsteen voor de plint en hoekstenen (hergebruikt materiaal?). Inplanting op een verhoogd en ommuurd kerkhof. De plattegrond omvat een ingebouwde westtoren, een driebeukig schip van vijf traveeën, een koor met een rechte travee en een halfronde sluiting geflankeerd door twee sacristieën. Afdekking door middel van een leien zadeldak. Nagenoeg blinde westgevel: vierkante toren met gekoppelde rondboogvormige galmgaten onder de ingesnoerde naaldspits; rechthoekig portaal geflankeerd door arduinen pilasters die een entablement en druiplijst dragen. Met baksteenfries afgewerkte zijbeuken en koor verlicht door middel van rondboogvensters met ijzeren harnas. Zuidelijke sacristie gemarkeerd door een rechthoekig venster met zandstenen negblokken. Noordelijke sacristie van 1889. Pseudo-basilicaal schip geritmeerd door rondboogarcaden op zuilen met sokkel en lijstkapiteel; tongewelf in de middenbeuk, koepelgewelven in zijbeuken en koor.

Mobilair: Schilderijen van de Vlaamse school (18de eeuw). Zijaltaren van gemarmerd hout (18de eeuw); preekstoel (18de eeuw). Twee beschotten (18de eeuw) herkomstig van het vroegere koorgestoelte. Hardstenen doopvont (17de eeuw).

  • DE POTTER F.-BROECKAERT J., Geschiedenis van de gemeenten der provincie Oost-Vlaanderen, Gent (1900), reeks V,p. 17-18
  • VANDENBUSSCHE C., Fotorepertorium, Karton Herzele, Brussel, 1976, p. 29-30.

Bron     : D'Huyvetter C., de Longie B. & Eeman M. met medewerking van Linters A. 1978: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Aalst, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 5N2 (H-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  d'Huyvetter, Clio, de Longie, Bea, Eeman, Michèle
Datum  : 1978

Aanvullende informatie

In de kerk bevindt zich een orgel uit 1856, mogelijk van de hand van Bernhard Dreymann (Mainz).
  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000582, Orgel Sint-Martinuskerk (S.N. 1980)
Auteurs : Daemen, Caroline
Datum: 20-08-2015

Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Parochiekerk Sint-Martinus [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/9063 (Geraadpleegd op 28-05-2020)