erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID
90645
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/90645

Juridische gevolgen

Beschrijving

Poekestraat nr. 108. Achterin gelegen hoeve met losse bestanddelen toegankelijk via een onverharde oprit. Vroegere locatie van de z.g. "Poekemolen" of "Maenhouts molen" genoemd naar de laatste uitbater. De molen, ook nog "Zwijnshaeghemolen", stond eertijds aan de straat. In 1590 is er sprake van de molen van Poeke, met molenwal, staande op een halve kilometer van het kasteel van Poeke, en in 1797 nog eigendom van de heren van Poeke. Op de Ferrariskaart (1770-1778) staat "Poucques Meulen".
De hoeve met windkorenmolen, eigendom van Jan Callewaert, een rentenier uit Aarsele, staat afgebeeld op het primitief kadasterplan (ca. 1830).
Volgens kadastergegevens wordt de woning ca. 1913 vergroot en de landgebouwen aangepast. Sloop van de molen in 1925. Rond 1930 gebeuren enkele wijzigingen aan de woning en wordt een nieuw landgebouw opgericht. Ca. 1944 vergroten van de woning en opnieuw bijbouwen van een aantal landgebouwen.

Woonhuis in verankerde baksteen onder zadeldak (mechanische pannen). Dubbelhuis van drie traveeën met gecementeerde voorgevel en rechthoekige muuropeningen.
Schuurstalvolume ten zuiden van het erf, verankerde baksteenbouw onder zadeldak (Vlaamse pannen). Tijdens de opmaak van de inventaris werd het gevelparement vernieuwd.

In 1975 plaatst de gemeente Ruiselede een houten maquette van de "Poekemolen" op de hoek met de Grensstraat tegenover de plaats van de oude molenwal. Zoals de verdwenen molen is het een tweezolder staakmolen. Het molentje heeft een werkzaam gemaal en wordt in bedrijf gehouden.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, 207: Mutatieschetsen, Ruiselede, 1913/18, 1929/43, 1930/28, 1944/15.
BRAET M., Familie Constant en Jules Verstraete, in Oud Ruysselede. Heemkundig Tijdschrift Doomkerke, Kruiskerke, Ruiselede, jg. 18, nr. 3, 2001, p. 99.
DEGUFFROY G., Ruiseleeds Molenrepertorium, in Oud Ruysselede. Heemkundig Tijdschrift Doomkerke, Kruiskerke, Ruiselede, jg. 14, nr. 2, 1997, p. 80-84.
DEGUFFROY G., DEPREDOMME J., Ruiseleedse plaatsnamen, in Oud Ruysselede. Heemkundig Tijdschrift Doomkerke, Kruiskerke, Ruiselede, jg. 10, nr. 4, 1993, p. 182-183.


Bron     : Van Vlaenderen P. & Vranckx M. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Ruiselede, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL39, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Van Vlaenderen, Patricia, Vranckx, Martien


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/90645 (Geraadpleegd op 23-06-2021)