erfgoedobject

Gemeentelijke begraafplaats

bouwkundig element
ID
90650
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/90650

Juridische gevolgen

Beschrijving

Gemeentelijke begraafplaats in gebruik genomen vanaf 1908. De verordening van 1784, uitgevaardigd door keizer Jozef II, verbood het begraven rond de kerk met de bedoeling de graven buiten de woonkernen te bannen. Een nieuwe verordening van 1804, nu van de Franse overheid, spoort ook de bevolking van Ruiselede aan een locatie te zoeken voor een nieuwe begraafplaats. In de loop van de 19de eeuw worden verschillende mogelijkheden overwogen, eerst langs de Aalterstraat, dan langs de Groenestraat. Langs de Buisstraat wordt een stuk land ingericht als begraafplaats maar er is nooit iemand begraven. Uiteindelijk zwichten de pastoor en de bevolking voor het ontruimen van het kerkhof, dit wegens hygiënische redenen, en komt de begraafplaats langs de Poekevoetweg tot stand. De plannen en het bestek worden begin 1908 opgemaakt door bouwkundige bouwkundige Hoste uit Tielt. Een aantal graven wordt van het kerkhof overgeplaatst naar hier (ten zuiden van de kerk wordt pas in 1923 een park met oorlogsmonument aangelegd). Vermoedelijk wordt de oorspronkelijke begraafplaats met hoofdingang aan de Poekevoetweg na 1943 (afschaffing van de tramverbinding tussen Ruiselede en Aalter) naar het oosten toe uitgebreid en wordt een nieuwe zijingang gecreëerd, uitgevend op de vroegere bedding van de tramsporen.

Volledig ommuurde begraafplaats, ligt binnen een bouwblok gevormd door de Poortefrankstraat, Poekevoetweg, Aalterstraat en het oude tracé van de tramlijn tussen Aalter en Tielt. Hoofdingang langs de Poekevoetweg met smeedijzeren hekken gevat in overhoeks geplaatste pijlers met kegelvormige arduinen bekroning. Hekken verfraaid met de letters "A" en "O", verwijzend naar alfa en omega, het begin en het einde. Zijingang met smeedijzeren hekken gevat tussen zware vierkante pijlers met natuurstenen dekplaten en gevelstenen met het symbool van "PAX CHRISTI". Hier eveneens gebruik van het alfa en omegasymbool met de "A" in een omschreven "O". De roodbakstenen muur is opengewerkt met segmentboogvormige blindnissen.
Oorspronkelijke kruisvormige aanleg met twee centrale assen met op het snijpunt een Calvariekruis, met aan de voet enkele grafstenen. Dwars geplaatste paden, waarlangs de graven, geven uit op de middenas. In de oostelijke uitbreiding afgeboord met hagen van cipressen en rode beuk. Het columbarium met gedenkzuil bevindt zich in de zuidoosthoek. Rechts van de hoofdingang staat een nutsgebouwtje, met jaartal "1957", uitgewerkt als een kapel.

  • BRAET M., De lange lijdensweg van het oude kerkhof tot gemeentepark, in Oud Ruysselede. Heemkundig Tijdschrift Doomkerke, Kruiskerke, Ruiselede, jg. 19, nr. 2, 2002, p. 82.
  • BRAET M., Gemeenteraadsverkiezing van 1911, in Oud Ruysselede. Heemkundig Tijdschrift Doomkerke, Kruiskerke, Ruiselede, jg. 19, nr. 4, 2002, p. 174.
  • BRAET M., Rusleda 900 jaar. Een kroniek 1106-2006, in Oud Ruysselede. Heemkundig Tijdschrift Doomkerke, Kruiskerke, Ruiselede, jg. 23, nr. 4, 2006, p. 207.
  • DE LEERSNYDER L., De oprichting van het Ruiseleedse oorlogsmonument 1914-1918, in Oud Ruysselede. Heemkundig Tijdschrift Doomkerke, Kruiskerke, Ruiselede, jg. 10, nr. 4, 1993, p. 149-162.
  • VAN DER PLAETSE E., Huizen rond het park, in Oud Ruysselede. Heemkundig Tijdschrift Doomkerke, Kruiskerke, Ruiselede, jg. 10, nr. 3, 1993, p. 98-105.
  • VAN WONTERGHEM E., Honderd jaar buurtspoorwegen te Ruiselede, in Oud Ruysselede. Heemkundig Tijdschrift Doomkerke, Kruiskerke, Ruiselede, jg. 4, nr. 2, 1987, p. 67-86.

Bron: VAN VLAENDEREN P. & VRANCKX M. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Ruiselede, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL39, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Van Vlaenderen, Patricia; Vranckx, Martien
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Gemeentelijke begraafplaats [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/90650 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.