erfgoedobject

Hoeve Goed ten Vossenberghe

bouwkundig element
ID
90690
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/90690

Juridische gevolgen

Beschrijving

Vossenholstraat nr. 18. Hoeve z.g. "Goed ten Vossenberghe" met losse bestanddelen gegroepeerd rond een begraasd erf, gelegen op de hoek met de Wantestraat. De hoeve paalt ten noorden aan de vochtige graslanden langs de Wantebeek. Op de Atlas der Buurtwegen staat "Vossenhol", op de Vandermaelenkaart (ca. 1850) "Vossen Holle". Ook "Muyzens hof" genoemd naar de huidige bewoners.
Voormalig foncier van de heerlijkheid Vossenberge of Vossenhole en een leen van de heerlijkheid Schoonberge. Deze laatste was op haar beurt een leen van de Aalterse heerlijkheid Land van de Woestijne. Oudst gekende vermelding als "Vossegoed" in een 'Pachtkontrakt der Gentse Keure' van 1461. In 1550 komt "Goed te Vossenberghe" voor. De heerlijkheid had een baljuw en zeven schepenen.
Staat afgebeeld op de "Grenskaart tussen de kasselrijen Kortrijk en de Oudburg" van 1627, geschilderd door landmeter Lodewijk de Bersacques als "T'goet te Vossenberghe" met twee volumes binnen een omwalling. Op het primitief kadasterplan (ca. 1830) is de omwalling grotendeels bewaard, aan noordzijde met uitweg richting Wantebeek. Het boerenhuis ligt ten noorden, de schuur met geïncorporeerde stalling ten zuiden en stalling ten westen van het erf. De schuur zou cf. datum in het dakschild dateren van 1830 (of 1836). De westelijke omwalling wordt gedempt tijdens de Eerste Wereldoorlog. Tegenwoordig resteert enkel nog een stuk omwalling aan de oostzijde van het erf. Het kadaster registreert in 1948 uitbreidingen van het woonhuis aan de achterzijde. Ca. 1958 wordt in de noordwesthoek nog een landgebouw toegevoegd.
Boerenhuis met geïncorporeerde stalling, eventueel opklimmend tot de 18de eeuw of ouder. 19de-eeuws uitzicht maar aan west-, noord- en zuidzijde aangepast ca. 1948. Witbeschilderde, verankerde baksteenbouw onder zadeldak (Vlaamse pannen) en boven een gepekte plint, opkamer achteraan. Stalling parallel met het woonhuis in verankerde baksteenbouw onder zadeldak (Vlaamse pannen), sterk verbouwde toestand. Idem dito voor stallingen ten westen van het erf. Ten noorden van het erf loopt een populierendreef naar de Wantebeek z.g. de "Schoonbergdreve" of "Hostens' slag " (naar de bewoner in nr. 8).

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, 207: Mutatieschetsen, Ruiselede, 1948/17, 1958/22.
BRAET A., Ruiselede in moeilijke tijden (1550-1600). Sociaal-economische schets, in Oud Ruysselede. Heemkundig Tijdschrift Doomkerke, Kruiskerke, Ruiselede, jg. 18, nr. 3, 2001, p. 120.
DEPREDOMME J., Ruiseleedse gebouwen en plaatsnamen op de Grenskaart van 1627, in Oud Ruysselede. Heemkundig Tijdschrift Doomkerke, Kruiskerke, Ruiselede, jg. 2, nr. 2, 1985, p. 87-92.
MUYS C., Een hoeve naderbij bekeken: Vossenholle, in Oud Ruysselede. Heemkundig Tijdschrift Doomkerke, Kruiskerke, Ruiselede, jg. 7, nr. 3, 1990, p. 107-119.


Bron     : Van Vlaenderen P. & Vranckx M. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Ruiselede, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL39, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Van Vlaenderen, Patricia, Vranckx, Martien


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2022: Hoeve Goed ten Vossenberghe [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/90690 (Geraadpleegd op )