erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID
90709
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/90709
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Juridische gevolgen

Beschrijving

Wingenesteenweg nr. 33. Hoeve met losse bestanddelen, locatie van de vroegere "Strokot-" of "Schalkleemolen".
Deze houten staakmolen op teerlingen stond op een enclave in de heerlijkheid Schalklede, de Schalkledeakker, eigendom van de heren van Poeke. Een leenverhef voor de Graaf van Vlaanderen vermeldt in 1365 een leen en molenwal van Schalklede maar wellicht stond hier al veel langer een molen. "Scalclethe" wordt reeds vermeld in het "Liber Traditionum" (1042) van abt Wichard, waarin hij het bezit van de Sint-Pietersabdij beschrijft. en zou in Ruiselede de oudst bekende naam zijn.

In 1466 is er sprake van "den Schalcledemolen" en in 1529 van een Schalkledemolenwal. Daarna duikt de molen regelmatig in meerdere bronnen op. In 1566 krijgt de nieuwe eigenaar bij schenking de opdracht een molen te bouwen ter vervanging van een verdwenen molen. In 1569 komt de naam "Stroomeulen" voor, in 1577 wordt in een document "behuisde hofstede en koornmeulen genaamd de Stroomeulen" genoteerd. Op de "Grenskaart tussen de kasselrijen Kortrijk en de Oudburg" van 1627, geschilderd door landmeter Lodewijk de Bersacques staat "Schalclee muellene". Volgens De Flou komt in 1641 "Schoocot Molen / Stroocot Molen" voor. In 1686 wordt de houten teerlingmolen afgebeeld in het renteboek van de heerlijkheid Sint-Pieters-Schalklede. Op een kaart van 1690 genoteerd als "Claput(Claphulle)Moulin" cf. de nabijgelegen wijk Klaphulle (cf. Klaphullestraat). Op de Ferrariskaart (1770-1778) staat "Stroocot Meulen". De molen geeft tevens de naam aan de uitgestrekte wijk "Het Strokot" en aan een nu gesloopte herberg (huidig nr. 10).
De bijhorende hoeve kent in de 19de en 20ste eeuw meerdere wijzigingen. Volgens kadastergegevens wordt ca. 1879 het woonhuis vergroot en rond 1882 ten westen ervan een landgebouw opgetrokken. Afbraak van de molen ca. 1911 en rond 1945 uitbreiding van het woonhuis en de schuur met geïncorporeerde stalling. In 1964 plaatsen van een arduinen gedenkplaat in de straatgevel met opschrift "1566 1914 / SCHALKLEE- OF / STROKOT - MOLEN".
Het erf, met grint bedekt, is toegankelijk via smeedijzeren hekken met links een bijkomende persoonsdoorgang. Boerenhuis dwars op de straat georiënteerd, uitzicht van ca. 1879 eventueel met oudere kern. Verankerde baksteenbouw onder zadeldak (mechanische pannen). Gecementeerde voor- en achtergevel met imitatievoegen. Rechthoekige muuropeningen met gecementeerde omlijsting. Stoep met cementtegels.
Schuur met stalling ten noordwesten van het woonhuis. Bruine, verankerde baksteenbouw onder zadeldak (Vlaamse pannen), gewijzigde muuropeningen.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, 207: Mutatieschetsen, Ruiselede, 1879/97, 1882/10, 1911/10, 1945/37. RIJKSARCHIEF GENT, Fonds Sint-Pieters I, nr. 256.
DEGUFFROY G., Ons Doomkerke 1956-1983, in Oud Ruysselede. Heemkundig Tijdschrift Doomkerke, Kruiskerke, Ruiselede, jg. 4, nr. 2, 1987, p. 87-92.
DEGUFFROY G., Ruiseleeds Molenrepertorium, in Oud Ruysselede. Heemkundig Tijdschrift Doomkerke, Kruiskerke, Ruiselede, jg. 14, nr. 2, 1997, p. 89-91.
DEGUFFROY G., DEPREDOMME J., Ruiseleedse plaatsnamen, in Oud Ruysselede. Heemkundig Tijdschrift Doomkerke, Kruiskerke, Ruiselede, jg. 10, nr. 4, 1993, p. 188, p. 193-194.
DEPREDOMME J., Ruiseleedse gebouwen en plaatsnamen op de Grenskaart van 1627, in Oud Ruysselede. Heemkundig Tijdschrift Doomkerke, Kruiskerke, Ruiselede, jg. 2, nr. 2, 1985, p. 87-92.


Bron     : Van Vlaenderen P. & Vranckx M. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Ruiselede, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL39, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Van Vlaenderen, Patricia, Vranckx, Martien
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2022: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/90709 (Geraadpleegd op )