Zandbergkruis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Ruiselede
Deelgemeente Ruiselede
Straat Zandbergstraat
Locatie Zandbergstraat zonder nummer, Ruiselede (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Ruiselede (adrescontroles: 01-09-2008 - 01-09-2008).
  • Inventarisatie Ruiselede (geografische inventarisatie: 07-01-2007 - 06-01-2008).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Zandbergkruis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Typologiewegkruisen
Dateringna WO II

Beschrijving

Zandbergstraat z.nr. Wegkruis z.g. "Zandbergkruis" op het kruispunt met de Kruiskerkestraat en de Zandberg. De oorsprong van het kruis gaat eventueel terug tot 1242, wanneer bisschop Walter de Marvis de afbakening van de parochies in het bisdom komt vastleggen. Zijn verslag vermeldt het plaatsen van kruisen in de omgeving, dit wellicht om de grenzen te markeren. In 1504 wordt andermaal melding gemaakt van een kruis in een grensbeschrijving van de heerlijkheid Woeste (op grondgebied Aalter). De tekst beschrijft "…ende vandaer neffens den Cruusbeerghe ende neffens den Outerkijne…" (outerkijne = kruis of kapel).
Op de "Grenskaart tussen de kasselrijen Kortrijk en de Oudburg" van 1627, geschilderd door landmeter Lodewijk de Bersacques staat op die plaats "de Cruusschen oft halterschen berch" aangeduid.
Het kruis verdwijnt in 1797 tijdens de Franse Revolutie en wordt in 1820 teruggeplaatst. Naar verluidt verdwijnt het kruis andermaal in 1879, tijdens de schoolstrijd.
In 1911 wordt een nieuw eikenhouten kruis plechtig ingehuldigd. Het vervallen kruis wordt in 1951 uiteindelijk vervangen door het huidige.
Het kruis staat ingeplant in een halfrond plantsoen afgeboord met buxushaag. Bruinbeschilderd, betonnen kruis met plaasteren beeld van de gekruisigde Christus in een groenbeschilderde, houten nis onder afdak, onderaan een offerblok. Achter het kruis staan vier knotlinden.

BRAET M., Het Ruisleeds Veld: parochie met een boeiend verleden, in Oud Ruysselede. Heemkundig Tijdschrift Doomkerke, Kruiskerke, Ruiselede, jg. 14, nr. 3, 1997, p. 119-121, p. 148-149.
BRAET M., Rusleda 900 jaar. Een kroniek 1106-2006, in Oud Ruysselede. Heemkundig Tijdschrift Doomkerke, Kruiskerke, Ruiselede, jg. 23, nr. 4, 2006, p. 215.
DEGUFFROY G., Ruiseleedse kapellen en kruisen, in Oud Ruysselede. Heemkundig Tijdschrift Doomkerke, Kruiskerke, Ruiselede, jg. 12, nr. 3, 1995, p. 144-145.
DEPREDOMME J., Het Zandbergkruis vroeger en nu, in Oud Ruysselede. Heemkundig Tijdschrift Doomkerke, Kruiskerke, Ruiselede, jg. 2, nr. 1, 1985, p. 3-13.
DEPREDOMME J., Ruiseleedse gebouwen en plaatsnamen op de Grenskaart van 1627, in Oud Ruysselede. Heemkundig Tijdschrift Doomkerke, Kruiskerke, Ruiselede, jg. 2, nr. 2, 1985, p. 87-92.

Bron: Van Vlaenderen P. & Vranckx M. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Ruiselede, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL39, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Van Vlaenderen, Patricia & Vranckx, Martien

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Zandbergstraat

Zandbergstraat (Ruiselede)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.