erfgoedobject

U-vormige hoeve

bouwkundig element
ID: 90740   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/90740

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed U-vormige hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Boven het straatniveau gelegen hoeve met U-vormig ingeplante bestanddelen, vanaf de straat toegankelijk via een gekasseide oprit. In zijn huidige vorm dateert de hoeve uit de tweede helft van de negentiende eeuw. Vermoedelijk werd het huidige woonstalhuis met de aansluitende schuur kadastraal geregistreerd in 1868, zie ook het jaartal in de schuur; de mutatieschets van dat jaar ontbreekt echter zodat dit gegeven niet kon gecontroleerd worden; het wagenhuis en de links aansluitende stal werden als "vergroting" ingetekend in 1874. Uitgestrekte boomgaard ten noorden en ten noordoosten.

Het geheel bestaat uit verankerde, bakstenen gebouwen onder pannen zadeldak, gegroepeerd rondom een deels gekasseid, deels geasfalteerd erf met enkele bloemenperken. Het woonstalhuis ligt ten noorden met een aansluitende schuur in de noordoosthoek, een wagenhuis ten westen en stallen en een aansluitende omheiningsmuur ten zuiden; een ijzeren hek sluit het ensemble af aan de oostzijde.

Het woongedeelte van zes traveeën en twee bouwlagen is opgevat als een dubbelhuis en wordt gemarkeerd door een bouwnaad tussen de tweede en derde travee, mogelijk verwijzend naar een oudere kern; op kaartmateriaal uit de eerste helft van de negentiende eeuw is er immers al bebouwing zichtbaar. De lijstgevel aan erfzijde wordt geopend door rechthoekige muuropeningen met dorpels van blauwe hardsteen en nieuw schrijnwerk.

De haaks naast de woning ingeplante, tweebeukige langsschuur telt drie traveeën en sluit aan bij het voor de regio karakteristieke uitzicht uit de tweede helft van de negentiende eeuw: een functioneel bakstenen gebouw onder zadeldak van Vlaamse pannen met in de zuidelijke puntgevel een eenvoudige rechthoekige poort onder houten latei en blind rondboogveld en in de top het bouwjaar 1868, aangebracht door middel van baksteen in reliëf.

Het wagenhuis telt vier traveeën en wordt gemarkeerd door een rondboogarcade. De overige bedrijfsgebouwen vertonen overwegend rechthoekige muuropeningen onder een latei van blauwe hardsteen of hout.

  • Kadaster Vlaams-Brabant, mutatieschetsen Sint-Pieters-Leeuw, afdeling II, 1868/13, 1874/8.

Bron     : Kennes H. met medewerking van Van Damme M. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Sint-Pieters-Leeuw, Deelgemeenten Sint-Pieters-Leeuw, Oudenaken, Ruisbroek, Sint-Laureins-Berchem en Vlezenbeek, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB8, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Kennes, Hilde
Datum  : 2008


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: U-vormige hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/90740 (Geraadpleegd op 04-06-2020)