erfgoedobject

U-vormige hoeve

bouwkundig element
ID: 90742   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/90742

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed U-vormige hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Meermaals aangepast hoevecomplex met U-vormige inplanting, opklimmend tot het laatste kwart van de negentiende eeuw. Verankerde bakstenen bestanddelen van één à twee bouwlagen onder pannen zadeldak, geschikt rondom een deels geplaveid, deels gebetonneerd erf.

Ten zuiden een sterk aangepast woonstalhuis vermoedelijk met oudere kern, schuur ten westen, stallen en open wagenhuis ten noorden, een ijzeren hek tussen bakstenen pijlers sluit het geheel af aan de straat.

In de woning werden de rechthoekige muuropeningen, overwegend met lateien en lekdrempels van blauwe hardsteen, ten dele aangepast, hetzij gedicht, hetzij vergroot. In de noordelijke gevel van de woning zijn sporen zichtbaar van een gedicht rondboogdeurtje (oudere kern?); de huidige deuren zijn rechthoekig en gevat in een vlakke omlijsting van blauwe hardsteen.

De tweebeukige langsschuur draagt in de oostelijke puntgevel het jaartal 1901, uitgewerkt in gesinterde baksteen en verwijzend naar het bouwjaar; hetzelfde jaar ingetekend op het kadaster. De noordelijk gelegen stallen en wagenhuis werden kadastraal ingetekend in 1880.

  • Kadaster Vlaams-Brabant, mutatieschetsen Sint-Pieters-Leeuw, afdeling III, 1880/28, 1901/21.

Bron     : Kennes H. met medewerking van Van Damme M. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Sint-Pieters-Leeuw, Deelgemeenten Sint-Pieters-Leeuw, Oudenaken, Ruisbroek, Sint-Laureins-Berchem en Vlezenbeek, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB8, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Kennes, Hilde
Datum  : 2008


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: U-vormige hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/90742 (Geraadpleegd op 07-06-2020)