erfgoedobject

Kapel Heilige Benedictus

bouwkundig element
ID: 90747   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/90747

Juridische gevolgen

Beschrijving

Kapel toegewijd aan de Heilige Benedictus. Parallel aan de weg gelegen wegkapel op rechthoekige plattegrond onder pannen zadeldak, opklimmend tot het einde van de negentiende eeuw, maar kadastraal ingetekend in 1904. Kastanjeboom achteraan.

Baksteenbouw op rechthoekige plattegrond, nu gedeeltelijk gemarkeerd door cementering met schijnvoegen en gepikte plint. Puntgevel met vernieuwde vleugeldeur onder spitsbogig bovenlicht.

Bepleisterd en beschilderd interieur onder ziende kap; gedenkplaat van blauwe hardsteen in de rechtse zijwand met vermelding: "PAX/ Kapel opgericht ter eere van/ den H. BENEDICTUS/ door A. ROBBE/ 1899". Beschilderd houten altaar met ontdubbelde, beglaasde altaarkapel; diverse heiligenbeelden waarvan enkele onder glazen stolp.

  • Kadaster Vlaams-Brabant, mutatieschetsen Sint-Pieters-Leeuw, afdeling III, 1904/35.

Bron     : Kennes H. met medewerking van Van Damme M. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Sint-Pieters-Leeuw, Deelgemeenten Sint-Pieters-Leeuw, Oudenaken, Ruisbroek, Sint-Laureins-Berchem en Vlezenbeek, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB8, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Kennes, Hilde
Datum  : 2008


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Kapel Heilige Benedictus [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/90747 (Geraadpleegd op 01-06-2020)