erfgoedobject

Gesloten hoeve

bouwkundig element
ID: 90753   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/90753

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Gesloten hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Monumentaal, heden gesloten hoevecomplex uit de negentiende eeuw, bestaande uit verankerde bakstenen gebouwen met gepikte plint onder pannen zadeldaken, gegroepeerd rondom een erf. Het woonstalhuis ligt ten noordwesten, een ruime schuur ten zuidwesten en de stallen ten zuidoosten; een ommuurde moestuin ligt ten noordoosten. Woonhuis en stallen werden kadastraal ingetekend in 1875, de schuur in 1879, zie ook jaartal, doch met een veel kleiner volume. De uitbreiding van de schuur waardoor het geheel een gesloten hoeve werd, werd ingetekend in 1906 als "reconstruction partielle".

Onderkelderd woongedeelte van twee bouwlagen gemarkeerd door rechthoekige vensters met lateien en lekdrempels van blauwe hardsteen. De stal telt zeven onregelmatige traveeën en wordt aan de straat gemarkeerd door kleine rondboogvensters.

De tweebeukige langsschuur telt zes traveeën en sluit aan bij het voor de regio karakteristieke uitzicht uit de helft van de negentiende eeuw: een functioneel bakstenen gebouw onder zadeldak van Vlaamse pannen met in de zuidoostelijke puntgevel een eenvoudige rechthoekige poort onder houten latei en blind rondboogveld en in de top het bouwjaar 1879, aangebracht door middel van baksteen in reliëf, kadastraal geregistreerd in hetzelfde jaar. Het complex kon niet bezocht worden.

  • Kadaster Vlaams-Brabant, mutatieschetsen Sint-Pieters-Leeuw, afdeling II, 1875/3, 1879/11,1906/39.

Bron     : Kennes H. met medewerking van Van Damme M. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Sint-Pieters-Leeuw, Deelgemeenten Sint-Pieters-Leeuw, Oudenaken, Ruisbroek, Sint-Laureins-Berchem en Vlezenbeek, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB8, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Kennes, Hilde
Datum  : 2008


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Gesloten hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/90753 (Geraadpleegd op 13-07-2020)