erfgoedobject

Neerhof van de priorij Klein Bijgaarden

bouwkundig element
ID: 90767   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/90767

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalige neerhofgebouwen van de nabijgelegen priorij van Klein Bijgaarden, volgens literatuur- en cartografische bronnen in kern opklimmend tot de tweede helft van de achttiende eeuw toen grondige verbouwingswerken in en rond het klooster werden uitgevoerd. Na de opheffing van het klooster tijdens de Franse Revolutie (1796), werd het hele complex met inbegrip van het neerhof in 1800 aangekocht door Guillaume Wittouck (1749-1829). Heden functioneel aangepast en heringericht, onder meer als restaurant.

U-vormig ingeplant ensemble met noord- en oostvleugel in kern, zeker qua inplanting, mogelijk opklimmend tot de tweede helft van de achttiende eeuw; de plattegrond van het klooster opgemaakt door A. Cornelis naar aanleiding van de verkoop in 1798 toont immers al een L-vormige constructie op deze plaats; de zuidelijke vleugel en de haaks daarop aansluitende vleugel, gebouwd in functie van de stokerij, dateren uit de negentiende eeuw zoals blijkt uit cartografisch onderzoek.

Verankerde, gedeeltelijk beschilderde bakstenen gebouwen van één tot twee bouwlagen op gepikte plint en afgedekt door pannen zadeldaken. Verwerking van blauwe hardsteen voor de afgeronde hoekblokken in de haakse, zuidwestelijke vleugel waar een aantal rondbogige muuropeningen bewaard bleven in een hardstenen omlijsting met imposten; de karakteristieke, waaiervormige roeden in het bovenlicht zijn inmiddels verdwenen. Aan binnenplaatszijde zijn de lijstgevels regelmatig onderbroken voor puntgeveltjes met rondbogige muuropeningen voorzien van houten tralies en een onderdorpel en rechtstanden van blauwe hardsteen. Overigens rechthoekige muuropeningen, grotendeels in een omlijsting van blauwe hardsteen, gedeeltelijk aangepast en voorzien van ijzeren I-lateien; aan straatzijde met boven- en benedendorpels van blauwe hardsteen. De noordelijke vleugel is meer aangepast en vertoont een toegevoegde trapgevel aan de straat. In de straatgevel van de zuidwestelijke vleugel zijn er op de verdieping nog sporen die verwijzen naar een voormalige loopbrug als verbinding met het gebouw aan de overzijde van de straat (nummer 27). Interieur met bakstenen troggewelven.

  • Kadaster Vlaams-Brabant, mutatieschetsen Sint-Pieters-Leeuw, afdeling I, 1868/2.

Bron     : Kennes H. met medewerking van Van Damme M. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Sint-Pieters-Leeuw, Deelgemeenten Sint-Pieters-Leeuw, Oudenaken, Ruisbroek, Sint-Laureins-Berchem en Vlezenbeek, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB8, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Kennes, Hilde
Datum  : 2008


Relaties

  • Is deel van
    Klein-Bijgaardenstraat

  • Is deel van
    Park van de Priorij van Klein Bijgaarden

  • Is gerelateerd aan
    Priorij van Klein Bijgaarden

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Neerhof van de priorij Klein Bijgaarden [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/90767 (Geraadpleegd op 11-07-2020)