erfgoedobject

Hoeve

bouwkundig element
ID: 90776   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/90776

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Voorheen één geheel met nummer 3, zie algemeen volume met doorlopende noklijn, de gevelordonnantie en het slechts voor de helft zichtbare jaartal "17(66?)" van donkergekleurde baksteen. Flankerende rij linden links. Volgens J. Van Keerberghen vestigde een zekere Mathias van Dionant zich in 1765 als notaris te Sint-Pieters-Leeuw; hij was ook landbouwer op een hoeve in de Pastorijstraat, waar hij in 1766-1767 een nieuwe woning, het huidige nummer 1, liet bouwen; dit gegeven sluit aan bij het half bewaarde jaartal 17(..) in de gevel. Voortgaande op de mutatieschetsen van het kadaster was dit in oorsprong achttiende-eeuwse pand trouwens een onderdeel van een groter geheel, meer bepaald een hoeve met losse bestanddelen, die op het einde van de negentiende eeuw openbaar werd verkocht; de afbraak van de naastliggende hoevegebouwen werd kadastraal ingetekend in 1899; op de vrijgekomen grond werd in 1904 een nieuw pand ingetekend, het huidige nummer 5.

Onderkelderd breedhuis, oorspronkelijk met dubbelhuisopstand van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met de nok parallel aan de straat; de twee rechtse traveeën maken nu deel uit van nummer 3 en kregen een nieuw bakstenen parement. Het linkse deel behield min of meer zijn vroeger uitzicht en vertoont een verankerde bakstenen lijstgevel op gecementeerde plint met regelmatige hoekketting van kalkzandsteen en rechthoekige muuropeningen in een vlakke omlijsting van blauwe hardsteen. Contrasterende, decoratieve gevelpanelen. Aflijnende houten kroonlijst op tandlijst. Gelijkaardige achtergevel.

  • Kadaster Vlaams-Brabant, mutatieschetsen Sint-Pieters-Leeuw, afdeling III, 1899/29.
  • VAN KEERBERGHEN J. 1983: Een en ander over de eerste van Dionant's te Sint-Pieters-Leeuw, in Lewe, jaargang 3, nummer 1, 17-23.

Bron     : Kennes H. met medewerking van Van Damme M. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Sint-Pieters-Leeuw, Deelgemeenten Sint-Pieters-Leeuw, Oudenaken, Ruisbroek, Sint-Laureins-Berchem en Vlezenbeek, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB8, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Kennes, Hilde
Datum  : 2008


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/90776 (Geraadpleegd op 13-07-2020)