erfgoedobject

L-Vormig hoevecomplex

bouwkundig element
ID: 90787   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/90787

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed L-Vormig hoevecomplex
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Gelegen rechts naast nummer 50: L-vormig hoevecomplex gelegen ten noorden van een gekasseid erf en bestaande uit een schuin ingeplant woonstalhuis met rechts de haaks aangebouwde schuur, wellicht opklimmend tot het derde kwart van de negentiende eeuw, aangezien er in 1865 op het kadaster een nieuw L-vormig volume wordt ingetekend; mogelijk werd toen een bestaand gebouw geïntegreerd, aangezien er sprake is van een vergroting; in 1908 wordt een nieuwe mutatie in de vorm van een "reconstruction partielle" genoteerd.

Zuidelijk georiënteerd woonstalhuis van zeven traveeën en één bouwlaag onder zadeldak van Vlaamse pannen. Eenvoudige, thans met schijnvoegen gecementeerde lijstgevel, geopend door rechthoekige muuropeningen, in de woning met zichtbare houten lateien en beluikte vensters; opkamer in de zuidoostelijke hoek.

De tweebeukige langsschuur sluit aan bij het voor de regio karakteristieke uitzicht uit de tweede helft van de negentiende eeuw. Het gaat om een functioneel bakstenen gebouw onder pannen zadeldak met in de zuidelijke puntgevel een eenvoudige rechthoekige poort onder houten latei en blind rondboogveld; hier ontbreekt echter het bouwjaar dat doorgaans wordt aangebracht in de geveltop.

  • Kadaster Vlaams-Brabant, mutatieschetsen Sint-Pieters-Leeuw, afdeling III, 1865/54, 1908/25.

Bron     : Kennes H. met medewerking van Van Damme M. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Sint-Pieters-Leeuw, Deelgemeenten Sint-Pieters-Leeuw, Oudenaken, Ruisbroek, Sint-Laureins-Berchem en Vlezenbeek, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB8, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Kennes, Hilde
Datum  : 2008


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: L-Vormig hoevecomplex [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/90787 (Geraadpleegd op 11-07-2020)