erfgoedobject

Pastorie Sint-Pieters-Bandenparochie

bouwkundig element
ID
90820
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/90820

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Pastorie Sint-Pieters-Bandenparochie
    Deze vaststelling is geldig sinds

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Pastorie
    Deze vaststelling was geldig van tot

Beschrijving

Ten noordoosten van de kerk gelegen pastorie, opgetrokken in 1871 ter vervanging van een 18de-eeuwse pastorie, gelegen op hetzelfde perceel, maar meer achterin. De registratie op het kadaster gebeurde in 1872. Voortgaande op de briefwisseling van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (K.C.M.L.) en het bijhorende plannenarchief is het ontwerp opgemaakt in 1870 door architect G. Hansotte; herstellingswerken aan het interieur werden uitgevoerd circa 1897 onder leiding van architect J. Rau.

Tot op heden gelegen in een grotendeels ommuurde tuin en toegankelijk via een rondboogdoorgang uitgespaard in een trapgeveltje (drie treden + top) met links ervan een ijzeren hek als rechtstreekse doorgang naar de kerk; de verbinding tussen kerk en pastorie is heden geplaveid met oude grafstenen van vroegere pastoors, afkomstig uit de circa 1910 gesloopte kerk.

Vrij eenvoudige, onderkelderde baksteenbouw met enkele neotraditionele reminiscenties en zeer beperkt gebruik van natuursteen. Beneden het straatniveau gelegen breedhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak tussen zijtrapgevels (vijf treden + topstuk). Lijstgevel met dubbelhuisopstand gemarkeerd door een inkomrisaliet met in de as een getrapte dakkapel. Eenvoudige rechthoekige vensters met lateien en lekdrempels van blauwe hardsteen, uitgespaard in rechthoekige spaarvelden afgelijnd door een tandfries die werd doorgetrokken over het middenrisaliet; bewaarde luikduimen op de begane grond; vernieuwd schrijnwerk. Overluifelde deur voorafgegaan door een steektrap en bekroond door een rondbogige heiligennis. Zijgevels met klimmende baksteenfries en lagere aanbouwsels links en rechts.

Het interieur vertoont de klassieke indeling die gebruikelijk was voor pastorieën: een centrale gang met links vooraan de spreekkamer en aan de achterzijde een salon, rechts vooraan de keuken met achterliggende eetkamer; de bovenverdieping wordt ingenomen door kamers en een studeerkamer.

  • Kadaster Vlaams-Brabant, mutatieschetsen Sint-Pieters-Leeuw, afdeling IV (Oudenaken), 1872/1.
  • Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed, Agentschap Ruimtelijke Ordening Vlaanderen, Onroerend Erfgoed, Vlaams-Brabant, briefwisseling Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) aangaande de pastorie van Oudenaken.
  • Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed, Plannenarchief KCML, Pastorie Oudenaken.

Bron: KENNES H. met medewerking van VAN DAMME M. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Sint-Pieters-Leeuw, Deelgemeenten Sint-Pieters-Leeuw, Oudenaken, Ruisbroek, Sint-Laureins-Berchem en Vlezenbeek, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB8, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Kennes, Hilde
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Pastorie Sint-Pieters-Bandenparochie [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/90820 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.