erfgoedobject

Woning van toondichter Paul Gilson

bouwkundig element
ID: 90845   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/90845

Juridische gevolgen

Beschrijving

Zogenaamd "Kasteeltje", voormalige woning van toondichter Paul Gilson (1865-1942), een belangrijke figuur in de nationale muziekwereld die in 1889 de Prijs van Rome behaalde met zijn cantate "Sinaï". Hij verbleef er tot 1882. Bij zijn viering in 1937 werd aan de gevel van de ouderlijke woning een bronzen gedenkplaat aangebracht, ontworpen door Tiberius (Sint-Jans-Molenbeek) en gegoten door Pol Van Kemenade. Oorspronkelijk was het pand dat kadastraal werd ingetekend in 1867, omgeven door een grote tuin en toegankelijk via een dreef in de Kerkstraat; de gevel aan de Jan Ruusbroekstraat was de achtergevel.

Heden in de lintbebouwing opgenomen breedhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder opvallend hoog leien schilddak. Gedecapeerde en verankerde bakstenen lijstgevel met dubbelhuisopstand. Steekbogige vensters met recente sluitsteen op lekdrempels van blauwe hardsteen; vernieuwd schrijnwerk. Middentravee met eenvoudige rondboogpoort en uitlopend op een driehoekig fronton met oculus, volgens oude foto's voorheen geflankeerd door dakkapellen met bekronend driehoekig fronton. Aflijnende fries met casementen en gevulde steigergaten, omlopende driedubbele tandfries en houten kroonlijst. Tussen de vierde en de vijfde travee: bronzen gedenkplaat met vermelding "1865-1883/ Hier verbleef/ meester/ Paul Gilson/ toondichter/ Hulde/ der/ Ruisbroeksche bevolking/ en der/ Koninklijke fanfaren/ Ste Cecilia/ 6 juni 1937".

Tegen de achtergevel erkervormige uitbouw van drie traveeën, voorheen met mooi uitgewerkt negentiende-eeuws schrijnwerk, nu gerenoveerd. In de tuin resten nog twee tuinpaviljoenen op rechthoekige plattegrond onder schilddakbekroning.

  • Kadaster Vlaams-Brabant, mutatieschetsen Sint-Pieters-Leeuw, afdeling VII (Ruisbroek), 1867/2.
  • DULLEKENS L., PATERNOSTER A. & VANDENBOSCH A. 1999: Ruisbroek, wegen en straten, in Lewe, jaargang 18, nummers 3-4, 36-37.
  • THEYS C. 1940: Korte Geschiedenis van Ruisbroek (Brabant), Brussel, 57.

Bron     : Kennes H. met medewerking van Van Damme M. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Sint-Pieters-Leeuw, Deelgemeenten Sint-Pieters-Leeuw, Oudenaken, Ruisbroek, Sint-Laureins-Berchem en Vlezenbeek, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB8, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Kennes, Hilde
Datum  : 2008


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Woning van toondichter Paul Gilson [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/90845 (Geraadpleegd op 24-11-2020)