erfgoedobject

Gemeentehuis van Vlezenbeek

bouwkundig element
ID: 90899   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/90899

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalig gemeentehuis opgetrokken in het begin van de jaren vijftig in "landelijke stijl" naar ontwerp van architect Antoine Courtens, zie gevelsteen rechts in het inkomportaal met vermelding "Ant. Courtens/ Architecte/ Rhode St Genese"; het complex werd ingehuldigd op 21 september 1952 en hetzelfde jaar ingetekend op het kadaster. Heden grotendeels in gebruik als bibliotheek; achteraan bijhorend parkje met platanen.

Witgeschilderde, L-vormige constructie van één bouwlaag onder gecombineerde haakse bedaking met dakkapellen; vierkante toren in de oksel, refererend aan een middeleeuws belfort. Enkele elementen werden ontleend aan historische bouwtechnieken zoals overhoekse baksteenfriezen, vlechtingen en de overkragende verdieping op de oostelijke hoek, ontleend aan de houtbouw. Voorts gevarieerde muuropeningen.

Rondbogig inkomportaal met kruisgewelf en bekronend wapenschild van de familie Sc(h)ockaert, heren van Gaasbeek, in 1948 officieel erkend als gemeentewapen. Tegen de zuidwestelijke puntgevel staat een gedenkteken van blauwe hardsteen voor de gesneuvelden van beide Wereldoorlogen.

  • Kadaster Vlaams-Brabant, mutatieschetsen Sint-Pieters-Leeuw, afdeling VI (Vlezenbeek), 1952/7.
  • QUINART J. 1994: O.L.V.-kerk Vlezenbeek, Themanummer in Lewe, jaargang 13, nummers 3 en 4, 13.
  • VAN KERCKHOVE B. 1979: Wandelen te Sint-Pieters-Leeuw, in Brabant, december, nummer 6, 29-39.

Bron     : Kennes H. met medewerking van Van Damme M. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Sint-Pieters-Leeuw, Deelgemeenten Sint-Pieters-Leeuw, Oudenaken, Ruisbroek, Sint-Laureins-Berchem en Vlezenbeek, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB8, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Kennes, Hilde
Datum  : 2008


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Gemeentehuis van Vlezenbeek [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/90899 (Geraadpleegd op 06-06-2020)